RASPORED SV.MISA u NOVOJ 2017.godini

Sv.mise će se do daljnjeg služiti samo u crkvi "Christ König" u Rosenheimu u 12:30!

 Vjeronauk je po rasporedu: subotom u 10:00 sati za prvopričesnike

Utorkom i petkom se moli krunica u18:45 u kapeli, a nedjeljom u 12:00 prije sv.mise u crkvi

 

 IMG 47611

   

1.01.Nova Godina-Marija Bogorodica  

Publikation1

   

6.01.Sveta tri kralja-Bogojavljenje  

Sv.Tri Kralja

   
© Hrvatska katolička župa Rosenheim