Crtica iz povijesti – Aus unserer Geschichte

Već prije Drugog svjetskoga rata, a i prije, su dolazili Hrvati na područje današnje Hrvatske katoličke zajednice Rosenheim, koja obuhvaća okruge Miesbach i Rosenheim. Poznato je da su na izgradnji zupčaste (zupčaničke pruge) pruge (1910 – 1912) koja vozi na Wendelstein, među 800 radnika najvećim djelom bilo onih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vjerojatno je, a to bi trebalo istražiti, bilo i onih koji su radili kao rudari u rudnicima Hausham i Miesbach.
Poslije Drugog svjetskog rata dolaze oni koji bježe pred komunističkim režimom a u 50-im godinama dolaze prvi radnici „Gastarbeiteri“ kojima bivša država nije omogućila da svoj kruh zarađuju na svome ognjištu.

1968. dolazi do sklapanju međudržavnoga sporazuma između tadašnje države Jugoslavije i Savezne Republike Njemačke po kojemu se olakšava dolazak građana iz te države u Njemačku. Desetci tisuća Hrvatica i Hrvata iz Hrvatske i BiH i drugih krajeva te države se odlučuje poći u Njemačku i tu pokušati sreću.

Dolazili su mladi i neoženjeni muškarci, neudate djevojke, oženjeni muškarci koji su ovdje živjeli kao samci, šaljući zarađeno suprugama koje su tim novcem upravljale. Bilo je i bračnih parova koji su svoju malenu djecu ostavili na čuvanje djedama i bakama dok oni dovoljno ne zarade i vrate se doma. Udobnost stanovanja nije bila važna. Stanovalo se, ne samo u stanovima nego u barakama i vagonima. Važno je bilo što više zaraditi i uštedjeti da bi se što više poslalo i ponijelo kući.

Nitko od njih nije planirao ostati ovdje zauvijek. Sve misli, osjećaji i rad tih ljudi je bio okrenut prema domovini. Sve što su kravo zarađivali usmjeravali su prema domovini i dolje gradili kuće; u svojim rodnim mjestima, u većim gradovima, na moru. Malo je onih koji su ovdje nešto stjecali ili gradili. Najveći dio tih naših ljudi je planirao ostati samo privremeno u Njemačkoj. I zvao se taj boravak i rad: “Privremeni rad u Njemačkoj”.

Mjesna crkva je brzo primjetila da nisu došli samo radnici nego prije svega ljudi sa svim svojim potrebama i to vjerskim, kulturnim i društvenim. Na područje današnje misije je dolazio najprije dr. fra Domenik Šušnjara, dušobrižnik u Münchenu koji je pastoralno djelovao na području čitave Bavarske. On je tražio naše ljude posjećujući gradilišta, bolnice i domove te s našim ljudima povremeno slavio svete mise. Broj naših ljudi se neprestano povećavao i osjećala se potreba redovitog slavljenja svetih misa i pastoranog djelovanja. Vjernik i rodoljub Mijo Kobaš iz Wasserburga je osjećajući želju za euharistijom stupio u kontakt sa župnikom u Wasserburgu koji je uvidio istinsku želju hrvatskoga puka za slavljenjem svetih misa na materinskom jeziku. Nedugo zatim Nadbiskupija osniva Hrvatske katoličke Misije u Rosenheimu, Traunreutu i Freisingu.
Od samih početaka dušobrižnici vode brigu za duhovnu skrb vjernika ali i o očuvanju i njezi hrvatskoga jezika i hrvatske kulture iz svih krajeva domovine . Misija nije bila zatvorena u sebe nego je njegovala odnose s domovinskom crkvom, s drugim hrvatskim katoličkim zajednicama diljem Njemačke, s naddušobrižničkim uredom u Frankfurtu ali i s mjesnom crkvom, njezinom nadbiskupijom, dekanatima i župama na čijem je teritoriju djelovala.

DVOSTRUKA MOLITVA – PJEVANJE U NAŠOJ ZAJEDNICI

Osnutak, tada misije, Rosenheim vodi nas u godinu 1973. kad je službenim dekretom od 12. rujna ustanovljena pastva u ovom dijelu Bavarske. Do tada pastva bila organizirana iz misije München te su dolazili svećenici fra Dominik Šušnjara i njegova subraća slaviti nedjeljnu misu u kapeli sv. Sebastijana u Bad Aiblingu… i sigurno se tu zapjevala koja prikladna i Gospina ili pučka pjesma, dok se „učilo odgovarati misne zazive na hrvatskom jeziku.“
Fra Ante Anić, imenovan je prvim voditeljem, 15.IX 1973. godine. Proveo je tek jedan Božić i sigurno je slavio sv. misu na kojoj se otpjevalo pokoja božićna pjesma. U Rosenheimu je ostao godinu dana, do 7.IX 1974. godine kad preuzeo službu u Berlinu.
Fra Dominik Tomić, preuzima vođenje misije 7.IX 1974 do 6.VIII 1982.godine. Ostavio je zapisano ‘kako mu je velika briga, kako uskladiti puk da složno pjeva.’ Sigurno je bilo izazovno spojiti krajeve i napjeve u bogoslužju.
U vrijeme fra Bože Ančića, od veljače (1976-1978) dolazi sestra Nedjeljka Milanović Litre. Ona uz vjeronauk preuzima i liturgijsko pjevanje.
U jesen 1978. Misiju preuzima fra Nikola Čurčija i ostaje tri godine. Njemu dolazi u jesen 1979. sestra Julija Vidmar, koja vodi brigu o crkvenom pjevanju. Mada su sestre kratko djelovale, do jeseni 1981., pokazala se ozbiljna potreba za pastoralnim suradnikom.
Od jeseni 1981. djeluje u Rosenheimu fra Josip Ivan Lucić, koji uz pomoć socijalnog radnika g. Frane Leke pronalazi prikladno rješenje. Tako u zajednici od 1. svibnja 1982. godine, djeluje i vodi brigu za crkveno pjevanje Mirko Kapetanović, netom diplomirani teolog. U početku je to bilo ‘obiteljsko pjevanje’ gdje su zajedno sudjelovala djeca i roditelji. Pripremalo se za misna slavlja, priredbe i hodočašća. Kako je djece bilo malo, a broj odraslih postajao sve veći, odvojilo se pjevanje za odrasle od djece koja su marljivo učila instrumente te su tako djelovali mali ‘bandovi’, koji bi mjesečno i u prigodama predvodili misno slavlje.
Crkveni zbor ostaje ‘vjeran’ pučkom i liturgijskom pjevanju uz orgulje. Pjeva na nedjeljnoj misi, u svečanostima i na hodočašćima, u Altötting-u, Mariastein-u…
Fra Tomislav Pavao Duka, dolazi u vrijeme Hrvatskog osamostaljenja i kroz dvije godine (1988-1990) unosi duh ushićenosti i kvantitete: crkveni zbor broji do šezdeset članova; mladi pristupaju folkloru; tamburaša skoro dvadesetak… no taj se broj u dvije godine prepolovio.
U vrijeme fra Ivana Nimca (1991-1998) i izbjegličkog vala, opet je porastao broj, a novost je bila veliki broj mladeži koja je ovdje našla privremeno sklonište. Uključuju se u folklorne grupe i tamburaše, a nastaju i manji crkveni zborovi na filijalama. Gotovo sve probe održavale bi se unutar tjedna. Od tog vremena počinje se slaviti dan sv. Cecilije, izletima ili večerom za članove crkvenog zbora, često i s njihovim obiteljima.
Sredinom devedesetih, nakon nastupa nekolicine zborova iz domovine, pjevači izražavaju želju da se ustroje kao zbor, uz višeglasno pjevanje. U to već vrijeme postoje u Njemačkoj smotre crkvenih zborova i zborova djece i mladih, što je bio novi izazov sudjelovati na takvim susretima. Uz to naša zajednica preuzima višegodišnje predvođenje liturgijskog pjevanja na hodočašću u Altöttingu, a i čest je ‘gost’ u Mariastein-u. Jedno je vrijeme na orguljama bila djevojka Željka Golemac, tadašnja izbjeglica iz Mostara, koja je jednostavnim sviranjem omogućila da voditelj može dirigirati zborom, a desetak muških i dvadesetak ženskih glasova, bili su utopljeni u jednu skladnu cjelinu.
Mladi i band su kroz to vrijeme često nastupali na misnim slavljima, a osobito na ministrantskim susretima, kako u Rosenheimu tako i u drugim misijama. Osjetila se i mala podjeljenost folklora i zbora mladih kao i banda i tamburaša, no kako su to većinom bile iste osobe, nastupalo se na misnom slavlju zajedno uz tamburaše i mješoviti zbor. Zborovođa je pripremio „PJEVNIK“ u sedam tonusa za potrebe zbora i liturgijskog pjevanja: od došašća do mise za pokojne. Tamburašima je pripremljen poseban primjerak za misno slavlje te za nastupe zabave i folklora. Također band je imao svoju zbirku pjesama za misna slavlja i zabave.
Naravno, svaka stvar ima svoj zenit nakon kojeg slijedi smiraj uvjetovan mnogim okolnostima.
Slijedilo je vrijeme kada je zbor samo predvodio pučko pjevanje, kao i kad je zbor opravdavao to ime. Prilagođavao češće zahtjevima misnika nego potrebama liturgije što je ostavljalo trag kako na oduševljenju tako i na broju članova zbora. Uz to je svoju ulogu odigrala i starosna dob zbora koja je umanjivala kvalitetu pjevanja.
Nova generacija je prisutna i okolnost zahtjeva više nova, manje prijašnja rješenja. Ipak jedno je potrebno da kontinuitet ne zamre: motivirati mlađi naraštaj za liturgijsku glazbu tj. koral i višeglasje, u kojoj sveti i nadahnuti tekst obogaćuje sam liturgijski čin. Ostale ‘alternative’ su sekundarno rješenje u kojima je liturgija samo zabljesnuta čudnim svjetlom zvuka.
Ni u jedno vrijeme naša misna slavlja nisu ostala bez pjevanja, a vjerujmo da će uvijek biti duša koje će Bogu reći svoj ‘FIAT! – DA’ i pjevanjem slaviti Stvoritelja. Zbor u crkvi ima svoje časno mjesto: on je taj koji je odgovorio Bogu svojim: ‘fiat= da’… zapjevao svome Bogu i time izbjegao ukor, “Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste.'(Mt 11,17)
Imaš li i Ti snage reći svoj ‘DA’ Bogu, dvostruko se moliti, tj. pjevati, podnijeti žrtvu za Boga i biti često na vjetrometini upitnih komentara… poput nekih koji to čine više od četrdeset godina… željni da ih netko zamijeni… tad pristupi zboru, pridruži svoj anđeoski glas jednom od četiri glasa i daj primjer drugima … i svoj ‘DA’…. reci BOGU!

Izazov sadašnjeg trenutka val je novog iseljavanja. Kao i šezdesetih godina, vjeran Bogu, naš je čovjek našao brzo put do Crkve. Dok slušamo danas kako u prepunoj crkvi odzvanja pjesma Gospodnja u zemlji tuđinskoj (usp. ps137) s njima smo u mislima u njihovim prorijeđenim župama i praznim školskim klupama diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine u nadi da će svoj novi život tako usmjeriti, da jednog, što skorijeg dana budu ponovno sretni u svojoj Domovini. Do tada radimo zajedno da se što više uključe u život naše župe i žive zajedništvo, a djeca i mladost da odrasta kroz vjeronauk i sakramente, molitvu i pjesmu dječjeg zbora ili ‘banda’, u hrvatskom ozračju, do dana kad ćemo s psalmistom uskliknuti: Vraćaju se s pjesmom noseći snoplje svoje (usp.ps 126), plodove svog poštenog rada i života.

                  Mirko Kapetanović

Notizen aus unserer Geschichte

Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg und davor kamen die Kroaten auf das Gebiet der heutigen Kroatischen Katholischen Gemeinde Rosenheim, zu der die Landkreise Miesbach und Rosenheim gehören. Es ist bekannt, dass beim Bau der Zahnradbahn (1910 – 1912), die auf dem Wendelstein verkehrt, die meisten der knapp 800 Arbeiter aus Kroatien und Bosnien und Herzegowina stammten. Vermutlich, jedoch nicht schriftlich überliefert, gab es zudem Landsmänner, die als Bergleute in den Bergwerkenn von Hausham und Miesbach arbeiteten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen diejenigen, die vor dem kommunistischen Regime flohen, zudem in den 1950er Jahren die ersten sogenannten “Gastarbeiter”, denen der ehemalige Staat nicht erlaubte, ihr eigenes Brot auf ihrem Herd zu verdienen.
1968 wurde zwischen dem damaligen Staat Jugoslawien und der Bundesrepublik Deutschland ein zwischenstaatliches Abkommen geschlossen, das die Ankunft von Bürgern aus Jugoslawien nach Deutschland erleichterte. Zehntausende Kroaten und Kroatinnen aus Kroatien, Bosnien und Herzegovina und anderen Teilen des Landes beschlossen daraufhin, nach Deutschland auszuwandern und dort ihr Glück zu versuchen.
Es kamen junge und unverheiratete Männer, ledige Mädchen, aber auch verheiratete Männer, die hier ohne ihre Familien lebten und die Einnahmen an die Ehefrauen schickten, die dieses Geld verwalteten. Es gab auch Ehepaare, die ihre kleinen Kinder in der Obhut der Großeltern ließen, bis sie genug Geld verdient hatten und nach Hause zurückkehrten. Der Wohnkomfort spielte hierbei keine Rolle, denn es wurde nicht nur in Wohnungen, sondern auch in Kasernen und Wagons gelebt. Wichtig war es nur, so viel wie möglich zu verdienen und zu sparen, um so viel wie möglich in die Heimat mitzubringen.
Keiner von ihnen hatte urspürnglich vor, für immer in Deutschland zu bleiben. Alle Gedanken, Gefühle und die Arbeit dieser Menschen waren auf die Heimat gerichtet. Alles, was sie hart verdienten, wurde ihrer Heimat gewidmet um dort Häuser zu bauen; in ihren Heimatorten, in größeren Städten, am Meer. Es gibt nur wenige, die hier etwas erworben oder gebaut hatten. Die meisten unserer Leute wollten nur vorübergehend in Deutschland bleiben. Diese Art von Wohnsitz und Arbeit nannte man: “Gastarbeit in Deutschland”.
Die örtliche Kirche bemerkte schnell, dass nicht nur Arbeiter kamen, sondern vor allem Menschen mit all ihren religiösen, kulturellen und sozialen Bedürfnissen. Der in ganz Bayern pastoral tätige Pfarrer Dr. Fra Domenik Susnjara kam als Erster in die Gemeinde der heutigen Mission. Er suchte unser Volk auf, indem er Baustellen, Krankenhäuser und Häuser besuchte und gelegentlich mit ihnen die Heilige Messe feierte. Die Zahl unserer Leute nahm stetig zu und es bestand die Notwendigkeit, regelmäßig die Heilige Messe und die Tätigkeiten als Pastor zu feiern. Der Gläubige und Patriot Mijo Kobas aus Wasserburg am Inn, der den Wunsch nach der Eucharistie verspürte, nahm Kontakt mit dem dortigen Pfarrer auf, der den wahren Wunsch des kroatischen Volkes erkannte, die Heilige Messe in seiner Muttersprache zu feiern. Kurz darauf gründete die Erzdiözese die Kroatisch Katholischen Missionen in Rosenheim, Traunreuth und Freising.
Pastoren haben sich von Anfang an um die geistliche Fürsorge der Gläubigen gekümmert, aber auch um die Erhaltung und Pflege der kroatischen Sprache und Kultur aus allen Teilen des Heimatlandes. Die Mission war nicht verschlossen, sondern pflegte die Beziehungen zur Heimatkirche, zu anderen kroatisch-katholischen Gemeinden in ganz Deutschland, zum Pastoralamt in Frankfurt am Main, aber auch zu Ortskirchen, ihren Erzdiözesen, Dekanen und Pfarreien, in deren Gebieten sie tätig waren.

ZWEISEITIGES GEBET – SINGEN IN UNSERER GEMEINSCHAFT
Die Gründung der damaligen Mission Rosenheim führt uns zurück in das Jahr 1973, als durch ein offizielles Dekret vom 12. September ein Kirchenrat in diesem Teil Bayerns gegründet wurde. Bis dahin wurde die Gemeinde von der Münchner Mission aus organisiert, und Priester P. Dominik Šušnjara und seine Brüder kamen, um die Sonntagsmesse in der Kapelle Hl. Sebastian in Bad Aibling zu feiern… und sicherlich gab es ein passendes Lied von der Mutter Gottes oder ein Volkslied, während “auf Kroatisch gelehrt wurde, Messen beizuwohnen und Aufrufe zu beantworten.” Pater Ante Anić wurde am 15. September 1973 zum ersten Vorsitzenden ernannt. Er predigte nur ein Weihnachtsfest und feierte die Hl. Messe, bei der mit Sicherheit einige Weihnachtslieder gesungen wurden. Er blieb nur ein Jahr in Rosenheim, bis er am 7. September 1974 sein Amt in Berlin antrat.
Pater Dominik Tomić übernahm vom 7. September 1974 bis zum 6. August 1982 die Leitung der Mission. Er hinterließ geschrieben: “Wie groß seine Sorge ist, wie man die Menschen harmonisiert, um gemeinsam zu singen.” Es muss eine Herausforderung gewesen sein, die Ziele und Melodien im Gottesdienst miteinander zu verbinden.
In der Zeit von P. Božo Ančić kam von Februar (1976-1978) Schwester Nedjeljka Milanović Litre. Neben dem Religionsunterricht übernahm sie auch den liturgischen Gesang.
Im Herbst 1978 übernahm Pater Nikola Čurčija die Mission und blieb drei Jahre. Schwester Julia Vidmar, die sich um den Kirchengesang kümmerte, kam im Herbst 1979 zu ihm. Obwohl die Schwester nur von kurzer Dauer tätig war, erkannte man im Herbst 1981 den ernsthaften Bedarf an einem pastoralen Mitarbeiter.
Josip Ivan Lucić arbeitete seit Herbst 1981 in Rosenheim und fand mit Hilfe des Sozialarbeiters Frane Leka eine geeignete Lösung. So arbeitete und kümmerte sich Mirko Kapetanović, ein frisch graduierter Theologe, seit dem 1. Mai 1982 um den Kirchengesang in der Gemeinde. Am Anfang war es eine Art „Familiengesang“, bei dem Kinder und Eltern zusammen teilnahmen. Man bereitete sich auf Gottesdienste, Aufführungen und Wallfahrten vor. Da die Anzahl der Erwachsenen gegenüber den Kindern zunahm, wurde das Singen für Erwachsene von den Kindern getrennt. Da die Kinder zudem fleißig Instrumente spielen lernten, enstanden so die kleinen „Bands“, die monatlich sowie gelegentlich die Hl. Messe bereicherten.
Der Kirchenchor bleibt dabei dem volkstümlichen und liturgischen Gesang neben der Orgel stets “treu”. Er singt bei der Sonntagsmesse, bei Festen und auf Wallfahrten in Altötting, in Mariastein…
In der Zeit der kroatischen Unabhängigkeit kam P. Tomislav Pavao Duka für zwei Jahre (1988-1990) in die Gemeinde und brachte einen Geist der Freude und Quantität: Der Kirchenchor hat bis zu 60 Mitglieder; junge Leute treten der Folklore bei; fast zwanzig Tamburica-Spieler … aber diese Zahl hat sich in zwei Jahren wieder halbiert.
Während der Zeit von P. Ivan Nimac (1991-1998) und der Flüchtlingswelle nahm die Zahl wieder zu, die Neuheit war hierbei die große Anzahl junger Menschen, die hier vorübergehend Schutz und Unterschlupf fanden. Sie schlossen sich Folkloregruppen und Tamburica-Spielern an, zudem bildeten sich kleinere Kirchenchöre. Fast alle Proben fanden innerhalb einer Woche statt. Ab diesem Zeitpunkt feierte man den Tag der Hl. Cecilia mit Ausflügen oder Abendessen für Mitglieder des Kirchenchors, oft mit ihren Familien zusammen.
Mitte der 90er Jahre, nach mehreren Auftritten der Chöre aus der Heimat, äußerten die Sänger den Wunsch, sich als Chor mit mehrstimmigem Gesang zu formen. Zu dieser Zeit gab es in Deutschland bereits Veranstaltungen von Kirchenchören mit Kinder- und Jugendchören, was eine neue Herausforderung für die Teilnahme an solchen Treffen war. Darüber hinaus übernahm unsere Gemeinde die langjährige Leitung des liturgischen Gesangs auf der Wallfahrt in Altötting und ist bis heute ein häufiger „Gast“ in Mariastein. Für eine Zeit war Željka Golemac, eine aus Mostar geflüchtete Frau, an der Orgel tätig, um den Dirigenten des Chores zu ermöglichen, ein Dutzend Männer und 20 Frauenstimmen zu einem harmonischen Ganzen zu verhelfen.
Jugendliche und Bands traten in dieser Zeit oft bei Gottesdiensten auf, vor allem bei Ministrantentreffen, sowohl in Rosenheim als auch in anderen Missionen. Es gab mehrere Abteilungen wie Folklore- und Jugendchöre, sowie Bands und Tamburica-Spieler. Aber da es sich meist um dieselben Personen handelte, traten sie bei der Gottesdiensten zusammen mit Tamburica-Spielern und einem gemischten Chor auf. Der Chorleiter bereitete Gesangsbücher in sieben Tonlagen für Chor- und Liturgiegesang vor: von der Adventsmesse bis hin zum Gedenksgottesdienst. Für die Tamburica-Spieler wurde ein spezielles Exemplar für die Hl. Messe erstellt , sowie als Begleitung für Folklore bei etlichen Aufführungen. Aber auch die Band hatte ihre eigene Sammlung von Liedern für Gottesdienste und Feste.
Natürlich hat jede Sache seinen eigenen Höhepunkt, gefolgt von einer Ruhe, die durch viele Umstände bedingt ist. Es folgte eine Zeit, in der der Chor nur den Volksgesang leitete, somit passte er sich häufiger den Bedürfnissen der Missionare an als den Bedürfnissen der Liturgie, was sowohl die Begeisterung als auch die Anzahl der Chormitglieder prägte. Darüber hinaus spielte das Alter des Chores eine Rolle, was die Qualität des Gesangs beeinträchtigte.
Eine neue Generation ist vorhanden und der Umstand erfordert mehr neue Lösungen. Eines ist jedoch erforderlich, damit die Kontinuität nicht stirbt: die jüngere Generation für liturgische Musik zu begeistern, d.h. Choral und Polyphonie (Mehrstimmigkeit), bei der der heilige Text den liturgischen Akt selbst bereichert. Andere „Alternativen“ sind eine sekundäre Lösung, bei der die Liturgie nur von einem seltsamen Klanglicht geblendet wird. Zu keinem Zeitpunkt wurden die Hl. Messen ohne Gesang gefeiert, und lasst uns glauben, dass es immer Seelen geben wird, die Gott ihr „FIAT! – JA “ zurufen und ihren Schöpfer durch ihren Gesang zu preisen. Der Chor in der Kirche hat seinen ehrenwerten Platz: Er antwortet seinem Gott: „Fiat = Ja“… singt zu seinem Gott und vermeidet so die Zurechtweisung: “Wir haben für euch gespielt und ihr habt nicht getanzt; wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint.“ (Mt 11,17)
Hast du die Kraft, deinem Gott “JA” zu sagen, zweiseitig zu beten, d.h. zu beten, zu singen, für Gott zu opfern und oft im Wirbel fragwürdiger Kommentare zu sein, wie diejenigen, die dass seit mehr als 40 Jahren tun … begierig darauf, einen Nachfolger zu haben … dann trete dem Chor bei, verbinde deine Engelsstimme mit einer der vier Stimmen und sei den anderen ein Vorbild… und Deinem „JA“…. Sag es GOTT !
Die Herausforderung des gegenwärtigen Augenblicks ist eine Welle neuer Auswanderung. Wie in den 1960er Jahren fand unsereiner, dem Gott treu, schnell den Weg zur Kirche. Wenn wir heute das Lied des Herrn in einem fremden Land hören, welches in einer überfüllten Kirche widerhallt (vgl. Ps 137), sind wir mit ihnen in ihren spärlichen Pfarreien und leeren Schultischen in ganz Kroatien und Bosnien und Herzegovina in der Hoffnung, dass ihr neues Leben so gelenkt wird, dass sie sobald wie möglich in ihrer Heimat wieder glücklich sein können. Bis dahin arbeiten wir zusammen, um so viel wie möglich in das Leben unserer Gemeinde einzubeziehen und zusammenzuleben, damit unsere Kinder und Jugendlichen durch Religionsunterricht und den Sakramenten, Gebeten und Liedern des Kinderchors oder der „Band“ in der kroatischen Atmosphäre aufwachsen, bis zu dem Tag, an dem wir laut den Psalm ausrufen: ” Sie kehren mit einem Lied zurück, das ihre Garbe trägt (vgl. Ps 126), die Früchte ihrer ehrlichen Arbeit und ihres Lebens.”

Übersetzt von Tina Lukanović