Svaki čovjek ima jedno ime koje mu pripada, po kojemu ga prepoznajemo, na koje se odaziva, koje ga čini onim što on jest. Ime je dio identiteta svakoga čovjeka.
Ima ljudi koji imaju više imena. Što je čovjek veći i važniji u povjesti ima više imena koji označavaju njegovo poslanje, narav i dužnosti koje obavljao. Molimo li Gospine litanije vidjet ćemo da Blažena djevica Marija ima jako mnogo imena. Ta imena opisuju njezino biće, zvanje, poslanje i sve ono što ona znači za povjest spasenja, za pojednice i narode.
Jedno od Marijinih imena je „Marija svibnja kraljica“. Pod tim imenom je opjevana i mi je, pjevajući tu pjesmu, rado častimo. Sam naslov te pjesme pokazuje da je mjesec svibanj posvećen Blaženoj Djevici Mariji.

Veliki engleski kardinal John H. Newman, koji je živio od 1801 do 1890 a kojega je papa benedikt 2010 za posjete Engleskoj proglasio blaženim, mnogo je razmišljao tome: On veli: Poslije dugog perioda zime, snijega, mraza, poslije leda, hladnoće i zime, poslije proljetnih oluja i kiša mjesec svibanj se rađa u novome ruhu, zelenilu i ljepoti rascvjetanih livada i stablima voćaka. Najljepši mjesec u tijeku jedne godine. Mjesec kada se priroda budi iz sivila zimskoga sna i vraća se u liku nabujale životne radosti. Dani postaju dulji, svjetliji i topliji.

Ovaj nijemi usklik prirode, tako J.H. Newman, je najnaravniji izraz čašćenja one žene koju nazivamo „ružom otajstvenom, ili „ljiljanom bijelim“.

Zašto je baš ovaj mjesec posvećen čašćenju Blažene Djevice Marije? J.H.Newman navodi još jedan razlog: Mjesec svibanj je mjesec nade i obećanja. Iako mjesec svibanj zna ponekad biti i tmuran i hladan on obećava blizinu ljeta i priprema mu put. Sunce se sve snažnije probija i svijetlost sve jača, obasjava i grije prirodu i ljudska srca.

Svibanj kao mjesec isčekivanja i obećanja ukazuje na Mariju kojoj je anđeo Gabriel obećao da će začeti i roditi Sina koji će biti velik i zvati se Sin Svevišnjega. Marija je ispunjenje isčekivanja. Ona je svojim „DA“ suradnica Božjega obećanja i Božjega ispunjenja toga obećanja. Ona je „proljeće“ spasenja.

Zato je mjesec svibanj mjesec obećanja, izbijanja novih mladica i radosnog isčekivanja, posvećen Mariji. U tom kontekstu J.H. Newman zitira poznati vers iz knjige proroka Izaije: „Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbiti iz njegova korjena“.(Iz 11,19) Izdanak, mladica je Isus, naš Spasitelj a korijen iz kojega izdanak, mladica izbija je Marija, majka Isusova i naša Majka.

Osim toga, mjesec svibanj se nalazi dobrim djelom u uskrsnom vremenu. A tu su i svetkovine Uzašašća Kristova, Silazak Duha Svetoga na apostole i prvu crkvu a ponekad je i svetkovina Presvetoga Trojstva kao i Tjelovo u mjesecu svibnju.
Mjesec svibanj je dakle vrijeme uskrsnoga Haleluja, jer Isus uskrsnu od mrtvih, uzašao je na nebo i poslao nam svoga Duha.

Mjesec svibanj, tako veli Newman, je mjesec u kojemu slavimo velika slavlja Božjega milosrđa, našega posvećenja i i spasenja. I zato u njemu posebno mjesto mora imati Marija. Ona je najljepša od svih stvorenja, najbliža božjemu tronu.
Zbog ovih razloga, kaže on dalje, slavimo svibanj kao Marijin mjesec. I nastavlja: Primi o Marijo, naše djetinje čašćenje i usliši naše molitve.

Utecimo se i mi našoj nebeskoj majci u svim potrebama našim:
Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice. Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli vazda oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči. Amen.

Zaštitnice bavarske – moli za nas!
Kraljice hrvata – moli za nas!

Po njezinom zagovoru neka nas blagoslovi čuva i prati svemogući i milosrdni Bog Otac, sin i Duh Sveti. Amen.

Od srca vaš

Fra Frano, župnik