U utorak 18. siječnja 2022, započinje Molitvena osmina za jedinstvo kršćana, kojom izražavamo svoja nastojanja da svi kršćani budu istinska braća i sestre okupljeni oko Krista Gospodina, kako nas na to sv. Pavao potiče: „Trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!“ (Ef 4,4-6).

Molitve za jedinstvo kršćana postoje od samih početka Crkve. Već u Novom zavjetu Isus moli za jedinstvo svojih učenika. Molitve za jedinstvo kršćana su postajale posebno aktualne nakon podjela koje su se od samih početaka događale događale među kršćanima.

Prvi veliki raskol dogodio se 16. srpnja 1054. Kada su kardinal Humbert, predstavnik pape Lava IX u Carigradu, i carigradski patrijarh Mihailo Cerularije donijeli ukaze o međusobnoj anatemi i ekskomuniciji. Taj ukaz je bio početak početak Velike šizme, odnosno konačnog raskola između Rimokatoličke i pravoslavnih crkava.

31. listopada 1517. dolazi do drugoga velikoga raskola, protestantske reforme(cije) u Njemačkoj, a onda i u drugim krajevima predvođene Martinom Luterom kojem se pridružuju Francuz Jean Calvin, Švicarac Ulrich Zwingli, Škot John Knox i neki drugi. Iz pokreta reformacije je nastalo mnoštvo raznih crkvenih zajednica i pokreta.

Starokatolička Crkva nastaje odvajanjem skupine kršćana od Katoličke Crkve (1871.godine) koji nisu prihvaćali dogmu o papinoj nezabludivosti niti papin primat.

Kršćani, svjesni svoje nesavršenosti i manjkavosti, osjećali su i osjećaju poterbu pomoći Duha Svetoga da bi mogli uspostaviti zajedništvo.

Paul James Watson, u početku pripadnik američke episkopalne crkve, a kasnije zaređen za katoličkoga svećenika, smatra se utemeljiteljem (1907 godine) suvremene molitvene osmine za jedinstvo kršćana.

Ekumenski cilj je omogućiti da se u župama, multikonfesionalnim i konfesionalno homogenim sredinama, bude moguće istovremeno i zajedno ali i privatno moliti za jedinstvo kršćana, crpeći iz istih biblijskih izvora i zajedničkih tematskih sadržaja.

U molitvi za jedinstvo prepoznajemo da je jedinstvo dar Duha Svetoga, a ne nešto što možemo postići samo vlastitim naporima.

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana od 18.01. 2022. do 25.01. 2022. se održava pod geslom:

„Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti!“

A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela!

Građu za ovogodišnju svjetsku Molitvenu osminu priredilo je vijeće crkava Bliskog istoka. Bliskoistočni priređivači su za geslo izabrali temu iz Matejevog evanđelja: Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti. (Mt2, 1-12) Radi se o Matejevoj naraciji o tri mudraca koji se daju u potragu za novorođenim Kraljem, u čemu im pomaže njegova zvijezda koju slijede do Betlehema. Zvijezda je važna jer dovodi ljude Kristu koji se utjelovio i pokazao nam se da bi njegovo svjetlo doprlo do svih nas.

Stremeći k cilju jedinstva koje će kao učinak imati i vjerodostojnije svjedočanstvo, obvezujemo se živjeti tako da naše zajedništvo bude autentično svjedočenje u čijem će svjetlu naši bližnji moći prepoznati i vidjeti Krista i njegovo spasenje.

Pozivamo vas da slijedećih osam dana na poseban način molite za jedinstvo kršćana.

Molitva za jedinstvo kršćana

Isuse Kriste,

Gospodine i Spasitelju naš,
Ti si obećao
ostati s nama zauvijek.
Ti pozivaš sve kršćane k sebi

da budu dionici Tvoga Tijela i Krvi.
Ali naš grijeh nas je podijelio
te više ne možemo sudjelovati
u Tvojoj Svetoj Euharistiji zajedno.
Priznajemo ovaj svoj grijeh
i molimo Te,
oprosti nam i pomozi nam
da služimo putevima pomirenja,
u skladu s Tvojom voljom.
Zapali naša srca ognjem Duha Svetoga.
Daj nam Duha mudrosti i vjere,
odvažnosti i strpljivosti,
poniznosti i čvrstoće,
ljubavi i kajanja,
po zagovoru
Presvete Bogorodice

i svih svetih.
Amen.

(Sergej Nikolaević Bulgakov)