Nedjelja 09.04. 2023.

U 9.00 sati uskrsna misa s blagoslkovom jela u Haushamu.

U 12.30 sati Uskrsna misa s blagoslovom jela u Rosenheimu.

Ponedjeljak 10.04. 2023.

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

Utorak 11.04. 2023.

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

Srijeda 12.04. 2023.

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 Četvrtak 13.04. 2023.

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 Petak 14.04. 2023.

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 Subota 15.04. 2023.

Nedjelja Božanskog milosrđa

U 18.00 sati predvečernja sveta mise2. uskrsne nedjelje u Wasserburgu.

 Nedjelja 16.04. 2023.

Nedjelja Božanskog milosrđa

U 9.00 sati sveta misa u Haushamu

U 12.30 sati sveta misa u Rosenheimu.