• Nedjelja 31. 05. 2020 – svetkovina Duhova i završetak uskrsnoga vremena.
  • Ponedjeljak 1. 06. 2020 – Duhovski ponedjeljak – Svete mise su u 9.00 sati u Haushamu i u 12.30 sati u Rosenheimu.
  • Utorak 2. 06. 2020 – Sveta misa u 19.00 sati u kapelici naše misije (Obavezna prethodna tel.prijava)
  • Petak 5.06. – Sveta misa u 19.00 sati u kapelici naše misije (Obavezna prethodna tel.prijava)
  • Nedjelja 7. 06.  2020 – Svetkovina Presvetoga Trojstva. Svete mise su u 9.00 sati u Haushamu, u 12.30 sati i u 14.30 sati u Rosenheimu. (Obavezna prethodna tel.prijava)
  • Sakramenat pomirenja po dogovoru.