1. – 14. 11. 2021.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku – Mk 12, 38-44

U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj: „Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama; proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!“

Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: „Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak.“

Riječ Gospodnja.

Nedjelja 07. 11. 2021.  Trideset i druga nedjelja kroz godinu B

Utorak 09. 11. 2021. U 19.00 sati krunica i sveta misa. Od 18.00 sati prigoda za sakramenat pomirenja

Srijeda 10. 11.2021. Sveta misa u 11.00 sati u kapelici naše misije.

Petak 12. 11. 2021. U 19.00 sati sveta misa. Od 18.30 sati prigoda za sakramenat pomirenja.

Subota 13. 11. 2021. – u 18.00 sati predvečernja nedjeljna misa trideset i treće nedjelje kroz godinu u Wasserburgu.

Nedjelja 14. 11. 2021. – u 9.00 sati sveta misa u Haushamu i u 12.30 sati u crkvi Krista Kralja u Rosenheimu.

POČEO JE VJERONAUK

U petak 12. 11. 2021 vjeronauk za prvopričesnike (na prvome katu) i krizmanike (u velikoj dvorani) u Rosenheimu a u subotu 13. 11. 2021 u 16.45 sati u Wasserburgu (u prostorijama za mlade u podrumu crkve sv. Brat Konrad).

PANDEMIJSKE NEDAĆE

Molimo vas budite odgovorni jedni prema drugima.  Držite odstojanje jedni od drugih u crkvi i na našim susretima. Ako imate bilo kakve simptome kao npr.: glavobolju, povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj ili probleme s disanjem ostanite kod kuće.

Slika je preuzeta s portala: www.vjeraidjela.com