Vrline iz ispovjedaonice | Sveti Leopold Bogdan Mandić

Veličina kršćanskoga života je da se bude svjedokom i u «stranim» okolnostima i među ljudima koji nisu moje krvi, moga jezika, nisu «moji» ni po mojoj volji, ali jesu Božja djeca, potrebiti Božje dobrote i ljudskog razumijevanja

Kao i s drugim svecima, slično je i s Leopoldom Bogdanom Mandićem: uvijek iznova, s novim vremenom i novim generacijama, valja pristupiti njegovu značenju. Pitamo se što bi nam danas mogao poručiti ovaj uzorni franjevac kapucin. Znamo da je rođen 1866. u Herceg Novom, da je sa 16 godina otišao u kapucine, u Venecijansku provinciju koja je imala samostan u njegovom rodnom gradu, i da je uz nekoliko kraćih boravaka, najveći dio života, 40 godina, proveo u samostanu u Padovi, sve do smrti 1942. – u gradu poznatog franjevca, sv. Ante. I dok je fra Anto bio javni propovjednik, fra Leopold je čitav život proveo u «skrovitosti» ispovjedaonice. Razlike, ali i sličnosti: sve što su god radili, radili su posvećeno: za proslavu i zahvalu Bogu i za dobro ljudi.

U čemu bi nam mogao biti uzorom sv. Leopold, pitamo se na njegov dan? O njegovu podrijetlu, starinom iz Omiša, a onda još daljnjom starinom, negdje iz Bosne, o tome da su mu bogati predšasnici osiromašili uslijed nove tehnologije brodarstva, o nekim drugim biografskim podacima, dosta je znano. Mogli bismo govoriti o njegovoj poniznosti, ili da je bio izrazito niska rasta, da je pobolijevao, da je imao prijeku, žestoku narav koju je susprezao tišinom, posebno slušanjem drugih.

Iz spisa se razabire da je Leopold živio u nekom smislu «razapet». Volio je vratiti se svojoj rodnoj zemlji, među svoje ljude, ali ostao je čitav život u Italiji, u tuđini. Iako je dakle živio u čežnji za zavičajem, ostao je vjeran svome poslanju ondje gdje se našao, pomiren s onim što on nije mogao promijeniti: poziv i poslanje ispunjaju se i ondje gdje se već jest. Svjedočio je evanđelje cjelinom svoga bića, ne polovično, ne duhovno rascijepljen, ne preko volje i bez ljubavi. Leopold je slijedio Isusa i onda kada mu nisu bile ispunjene želje i očekivanja. Boga se svjedoči u uvjetima s kojima se ne možemo dokraja sprijateljiti. Veličina kršćanskoga života je da se bude svjedokom i u «stranim» okolnostima i među ljudima koji nisu moje krvi, moga jezika, nisu «moji» ni po mojoj volji, ali jesu Božja djeca, potrebiti Božje dobrote i ljudskog razumijevanja.

Na pomirenost sa stvarnošću koju je hranila nada, nikada slomljeno očekivanja da će se kad-tad vratiti u svoj kraj, uz zdušno prihvaćanje okolnosti, dolazi odgovorni pastoralni rad – Leopoldovo neumorno ispovijedanje. Ako se za njega kaže da je bio «apostol ispovjedaonice», onda je on naravno najprije primjer i model za svećenike, ispovjednike, ali i za sve vjernike. Zato vrijedi ugledati se na Leopoldove vrline iz ispovjedaonice.

Prva vrlina ispovjedaonice, Leopoldova i svevremena vrlina je darivanje, žrtvovanje ako hoćemo, iako se pravi život ne razumijeva kao žrtvovanje nego darivanje. Smatramo i govorimo da su dobri oni ljudi koji su nesebični, koji darivaju, koji se darivaju. A najbolji među nama su oni koji darivaju ono što nemaju. Najuzvišenije je darivati ono što se nema ili čega se nema u izobilju. A to je osim života najprije vrijeme. Ispovijedanjem Leopold je darivao vrijeme za drugoga. Svi smo zahvalni onima koji nam poklanjaju svoje vrijeme, koji ne bježe od nas, koji se susreću s nama, koji nam odgovaraju na naše potrebe. Ovo je danas posebno važno, jer se svi žalimo da smo u nedostatku vremena, a ustvari u nedostatku smo darivanja sebe svojim bližnjima i ljudima. Leopold je bio nasljedovatelj svoga Učitelja Isusa, svjedok Boga koji je imao vremena za ljude.

Na darivanje vremena nadovezuju se druge Leopoldove vrline iz ispovjedaonice: slušanje, priznanje grešnosti, milosrđe i povjerenje. Slušati druge, osobito slušati druge u njihovoj nevolji, čuti i razumjeti drugoga i kada je on zamršen, složen, grešan, dosadan, lažljiv, prepoznati ga u njegovoj potrebi, u njegovom maskiranju i uljepšavanju, ali biti kadar popravljati se pred veličinom onoga tko se ispovijeda, povjerava, odlika je velikih. Leopold je danima i godinama slušao ljude, bio pozoran na njih, pomagao im, savjetovao, opominjao, bio samilostan, prije svega slušao, ali i sam se mijenjao kroz slušanje. Bio je svjedok Boga koji čuje čovjeka i blago razgovara s njime.

Kroz slušanje, kao u svakom pozornom razgovoru, a posebno u ispovijedi i molitvi pred Bogom – ispovijed je najuzvišenija molitva – dolazi se do priznanja svoje grešnosti, malenosti, slabosti, krhkosti, do priznanja da nam je potreban netko viši i veći, drukčiji i bolji, jer nismo sebi dostatni. Leopold je sam bio vjernik ponizna priznanja svoje bijede, čovjek koje ga je resila sposobnost kajanja. Pomagao je drugima da i sami priznaju da su slabi i grešni. Danas i uvijek nasušna je potreba priznati svoje grijehe; biti sposoban pokajati se, pojedinačno i kao obitelj i kao zajednica, i kao župna zajednica i kao Crkva i narod. I učiniti pokoru, zadovoljštinu, uspostaviti pravdu žrtvama i unesrećenima. U vrijeme bezgrešnih i nevinih, Leoplold je bio svjedok Boga koji se ne sablažnjava niti kažnjava nego uslišava ljudsko priznanje grešnosti i sposobnost kajanja.

Leopoldova sljedeće vrlina ispovjedaonice je milosrđe, ne njegovo nego Božje milosrđe. To je ona osobina koja pokreće sve. Za nju Isus kaže u Lukinu evanđelju da je najveća oznaka Božjega, Očeva savršenstva koju trebamo nasljedovati. (Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.) Onaj tko je osjetio Božje milosrđe u ponoru svoje grešne tame, ne može ne biti milosrdan. Leopoldu su dolazili ljudi na ispovijed jer je pozorno slušao jer je bio božanski milosrdan, jer su ljudi osjetili da preko njega Bog oprašta neoprostivo što i jest temeljna oznaka Božjeg milosrđa a time i sakramenta ispovijedi. Leopold je svjedočio ljudima Boga koji oprašta ono što ne bismo nikada drugima a ni sebi oprostili, Boga neizmjernoga milosrđa.

I još jedna važna vrlina ispovjedaonice jest povjerenje u ljude, vjera u čovjeka. Ona dolazi iz Leopoldova izravnog iskustva Božjega praštanja. I Leopold se mijenjao uz one koje je ispovijedao, jer je među njima prepoznavao svjedoke Božje bezgranične dobrote. I u njima je prepoznao da Bog neizmjerno vjeruje ljudima, da i onaj koji je pao na najnižu točku grešnosti, u ponor neljudskosti, da i onaj koji se našao u marku zla, ovisnosti, nasilja, zločina, krađe, kocke, laži, pretvaranja, prijevara, spletki, nevjerstva, ubojstva, da, i najgori se mogu promijeniti, obratiti. Zato Leopoldu nije dodijalo ispovijedati, zato je primao i one «dosadne» koji su mu dodijavali stalnim ispovijedanjem, i one koji su se umorili od rada na sebi, i one polovične, baš jer su dolazili i oni najokorjeliji, od mafijaša do opakih duhovnika, onih iskvarenih u svetinji, svećenika i biskupa, koji su se popravljali. Velika je vrlina i tako potrebna svima da ne posumnjamo u ljude, da ne izgubimo povjerenje u sebe, u ljude uopće, kako god skrenuli s puta, kako god bili zasićeni radom na sebi. Leopold je bio svjedok Boga koji je vjerovao u ljude, u Božje dobro u čovjeku.

Sveti Leopold Bogdan Mandić, zaključimo, bio je svetac ispovjednih vrlina: pažljiva slušanja, istinoljubiva razgovaranja, priznanja grešnosti i sposobnosti kajanja, svjedok Božjega milosrđa i neizmjernoga povjerenja u čovjeka. Naziva ga se i «ljudima prijatelj» jer je, ne samo katolicima nego svim kršćanima, posebno pravoslavnima, htio biti brat. Odrastao je s pravoslavnima. Čitava života, i daleko od zavičaja, u uskoj ispovjedaonici, duhovno je sabirao sav Božji svijet i radio je na jedinstva kršćana. Smatrao je da se bez ljubavi kršćana ne može u religijski i svjetonazorski pluralnom svijetu svjedočiti Božju ljubav u Isusa. Ne može se biti ratoboran i isključiv, i biti čovjek i kršćanin. Bez jedinstva kršćana vjera je puko varanje i sebe i drugih. Leopold, taj krštenjem Bogdan, Bogom dani brat svjedoči i u naše vrijeme Boga Oca svih ljudi.

Fra Ivan Šarčević (www.polis.ba)


Trinaest utoraka na čast sv.Ante

Pozivamo vas na sudjelovanje u pobožnosti 13 utoraka svetom Antunu koju smo ove godine započeli 15. ožujka.

Pobožnost trinaest utoraka redovito se obavlja zajednički kao duhovna priprava za blagdan svetog Ante. Utorak je posvećen svetom Anti, jer su toga dana njegovi smrtni ostaci preneseni u Padovu i pokopani u crkvi Sv. Marije, kasnije pretvorenoj u veličanstvenu Svečevu baziliku. Utoraka je trinaest na spomen 13. lipnja, datuma Antina preminuća – odakle i nabrajanje trinaest milosti u poznatoj pjesmi “Ak’ čudesa tražiš” što ih Bog dijeli vjernicima po njegovu zagovoru.

 

KRUNICA SVETOM ANTUNU

Znak križa

 1. SMRT – Preslavni sv. Antune, među tolikim milostima, koje dijeliš onima, koji te živom vjerom zazivaju, oslobađaš tvoje štovatelje od smrtne pogibelji: molim te, očuvaj moju dušu od svakoga smrtnoga grijeha i izmoli mi da uvijek živim u milosti Božjoj.Amen….

Oče naš…. Zdravo Marijo…Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. ZABLUDA – Lažni proroci šire na sve strane krivi nauk i mnoge neoprezne zavode u bludnju i bezvjerstvo. Moj veliki zaštitniče sv. Antune, ti si bio propovjednik istine, strah i trepet krivovjeraca: oslobodi moju dušu od svake zablude i izmoli mi svjetlo prave vjere. Amen.

Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 1. NEVOLJE – Zle su navike ljute nevolje moje duše. Iako sam nevoljnik u sv. Ispovijedi odriješen, prvom prilikom opet padam u stare grijehe. sv. Antune, izmoli mi postojanost u dobrim odlukama i milost, da svladam svoje zle navike. Amen

Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 1. ĐAVAO – Kao ričući lav obilazi đavao i traži da upropasti moju dušu. sv. Antune, ti si strah i trepet zlih duhova, na tvoje su riječi bježali u ponore paklene, zaštiti moju dušu od svakoga nasrtaja zlih duhova. Amen.

Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 1. ĐAVAO – Moji su grijesi guba, koja mi je zarazila dušu; duševne ljage čine moju dušu mrskom u Božjim očima. Sveti moj pokrovitelju, izmoli mi, da se očistim od svake ljage grijeha. Amen.

Oče…naš … Zdravo Marijo…Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 1. BOLESNICI – Najveće je vremenito dobro zdravlje. Koliko sam ga puta možda pokvario svojim neumjerenim životom. Ozdravitelju bolesnih, sv. Antune, izmoli mi trajno zdravlje i duše i tijela. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. MORE – Na uzburkanu moru ovoga svijeta plovi lađa moje duše, dižu se valovi neurednih strasti, pušu vjetrovi zlih duhova: svi hoće da me potope. Antune sveti, sjajnim svojim svjetlom privedi me u luku vječnoga spasenja. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo…Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 

 1. ROPSTVO – Svijet, đavao i moji grijesi sputaše me u lance. Sveti Antune, izmoli mi, da se riješim sviju veriga grijeha i da uživam potpunu slobodu djece Božje. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 1. RAZLIČITE BOLI – Navališe na mene duševne i tjelesne boli. Sv. Antune, divni liječniče bolesnih, kojima više ne treba drugoga lijeka, kad im ti pomogneš; nebeskom ljekarijom milosti Božje izliječi dušu i tijelo moje. Amen.

Oče naš…. Zdravo Marijo …. Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. IZGUBLJENO – Slava se tvoja raširila po čitavom svijetu time, što pomažeš, da se nalaze izgubljene stvari. I ja sam više puta grijehom izgubio milost Božju, izmoli mi, da je nigda više ne izgubim. Amen.

Oče naš…. Zdravo Marijo…. Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. SVI DOBIVAJU – Svi, koji se tebi mole, svi dobivaju; mladi i stari, pravednici i grješnici. Naličiš suncu, koje sve obasjava: i meni siromahu pruži pomoć i usliši me, kada te molim. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. POGIBELJ – Na svakom koraku života prijeti mi pogibelj. Sve se urotilo protiv moje duše, da je zauvjek upropasti. Jaki izbavitelju sv. Antune, izbavi moju dušu od svih pogibelji. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. SVETAC SVIJETA – Sv. Antune, ti nisi svetac jednoga grada ili zemlje, ti si svetac čitavoga svijeta. Sva plemena i narodi tebe štuju i zazivaju: izmoli da se kraijevstvo Božje što više širi na zemlji, da svi ljudi dođu do spoznaje Imena Božjega.

Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si svetog Antuna obilatim milostima i sjajnim čudesima oblikovao: udjeli nam milost, da sve, što god od tebe po njegovim zaslugama molimo, po njegovu moćnom zagovoru za stalno primimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Litanije sv. Antunu Padovanskom

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

 

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

 

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveta Bogorodice, moli za nas!

Sveta Djevo Djevica, moli za nas!

 

Sveti Antune Padovanski, moli za nas!

Sveti Antune, miljeniče božanskoga Djeteta, moli za nas!

Sveti Antune, gorljivi apostole, moli za nas!

Sveti Antune, urese svoga svetog Reda, moli za nas!

Sveti Antune, diko svetoga Franje, moli za nas!

Sveti Antune, ljubitelju siromaštva, moli za nas!

Sveti Antune, učitelju pokornosti, moli za nas!

Sveti Antune, ogledalo odricanja i mrtvljenja, moli za nas!

Sveti Antune, ljiljane djevičanstva, moli za nas!

Sveti Antune, miomirisna posudo čistoće, moli za nas!

Sveti Antune, sjajna zvijezdo svetosti, moli za nas!

Sveti Antune, uzore ćudorednosti, moli za nas!

Sveti Antune, ognju ljubavi, moli za nas!

Sveti Antune, krasoto nebeska, moli za nas!

Sveti Antune, škrinjo zavjetna, moli za nas!

Sveti Antune, čuvaru božanskoga znanja, moli za nas!

Sveti Antune, trubljo evanđeoska, moli za nas!

Sveti Antune, stupe Crkve, moli za nas!

Sveti Antune, učitelju istine, moli za nas!

Sveti Antune, vjesniče milosti, moli za nas!

Sveti Antune, revnitelju duša, moli za nas!

Sveti Antune, utočište zapuštenih, moli za nas!

Sveti Antune, utjeho žalosnih, moli za nas!

Sveti Antune, uskrisitelju mrtvih, moli za nas!

Sveti Antune, iskorjenitelju opačina, moli za nas!

Sveti Antune, uzore kreposti, moli za nas!

Sveti Antune, kladivo krivovjeraca, moli za nas!

Sveti Antune, svjetlo nevjernika, moli za nas!

Sveti Antune, ispitatelju srdaca, moli za nas!

Sveti Antune, mučeniče željom, moli za nas!

Sveti Antune, trepete zlih duhova, moli za nas!

Sveti Antune, nalazniče izgubljenih stvari, moli za nas!

Sveti Antune, slavni čudotvorče, moli za nas!

Sveti Antune, sveče čitavoga svijeta, moli za nas!

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

 

– Moli za nas sveti Antune.

– Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Svemogući, vječni Bože, koji si svetoga Antuna odlikovao obilatim milostima i sjajnim čudesima: udijeli nam milost da sve što god od tebe po njegovim zaslugama ištemo, po njegovu moćnom zagovoru zastalno primimo. Po Kristu Gospodinu našemu.


VAZMENO TRODNEVLJE

VELIKI ČETVRTAK

Kada govorimo o vazmenome trodnevlju, tri dana dakle, radi se zapravo o jednome slavlju koje traje tri dana. Zbog toga svećenik na završetku slavlja Posljednje večere na Veliki četvrtak i obreda Kristove muke i smrti na križu ne dijeli blagoslov i ne otpušta vjernike riječima: „Idite u miru!“ Onako kako to čini nakon svakoga misnoga slavlja, nego tek poslije po svršetku uskrsnoga bdijenja. Isto tako obrede Velikoga petka i uskrsne noći ne započinje znakom križa. Slavlja ova tri dana čine jednu cjelinu. Drama u tri čina.

Prvi dio te cjeline slavimo danas na Veliki četvrtak. Isus slavi Pashalno slavlje. Onako kako to čine vjerni Židovi, kao spomen na oslobođenje izraelskoga naroda iz egipatskoga ropstva. Bog oslobađa. Isusovo poslanje je osloboditi čovjeka od njegovih grijeha i ovisnosti i darovati mu slobodu. Isus ovome pashalnome slavlju daje novu dimenziju. On daruje samoga sebe pod prilikama kruha i vina. Kruha koji život znači i vina koje razveseljuje srce čovječje. Emanuel-Bog s nama hoće zauvijek ostati s nama pod ovim prilikama. Isto tako, perući noge svojim učenicima, daje nam primjer kako i mi trebamo služiti jedni drugima. Sveta Majka Terezija iz Kalkute je to ovako shvatila i živjela: „Ako istinski  shvatimo euharistiju, ako je učinimo središtem svoga života, ako se hranimo euharistijom, nećemo imati nikakvih poteškoća da otkrijemo siromahe i Krista u siromasima, da njih i Njega ljubimo, da njima i Njemu u njima služimo.“

VELIKI PETAK

Drugi dio cjeline svetoga ili vazmenoga trodnevlja je Veliki petak. Na veliki petak se ne slavi misa. Spomen muke i smrti Kristove ne započinje znakom križa jer su obredi nastavak jučerašnjega dana. U centru slavlja je križ. Križ koji je nekoć bio sramotni znak smrti i poniženja, a nakon Kristove smrti znak pobjede i uzvišenja. Taj križ krasi naše domove, visi na lančićima oko vrata, nalazimo ga na vrhuncima planina i na križanjima puteva. U znaku križa smo kršteni, započinjemo dan, rad, molitvu i jelo. Tim znakom roditelji blagoslivljaju djecu. Znak križa će jednom na našemu grobu svjedočiti da smo s Kristom živjeli, umrli i da ćemo s njime uskrsnuti.

Sjećam se jedne zgode iz vremena moga župnikovanja u Berlinu. Jedan dječak iz ateističke obitelji je bio na slavlju prve pričesti i promatrao je kako blagoslivljajući malenu djecu na njihovu čelu napravim znak križa. I upita on mene: „Zašto ste djeci stavljali plus na čelo“? Zastao sam na trenutak i kroz glavu mi je prošla misao: Da, križ je plus, uistinu jedan veliki plus u životu vjernika koji vjeruje Isusu Kristu. Kristov križ je znak života i ljubavi. Znak pobjede nad smrću. Kristova krv ne traži krv, krvnu osvetu, nego daruje pomirenje i ljubav. Kristov križ hoće prekinuti sotonski krug neprijateljstva i mržnje. U Kristovoj smrti i uskrsnuću se obistinjuje redak iz Pjesme nad pjesmama: „Ljubav je jaka kao smrt“. Zbog toga je za kršćane nevažno tko je krivac za Kristovu smrt jer Kristova krv ne traži osvetu, nego daruje praštanje, pomirenje i ljubav.

USKRSNO BDIJENJE

Treći dio svetoga vazmenoga trodnevlja je uskrsno bdijenje. Bdijenje započinje paljenjem i blagoslovom ognja koji rasvjetljava noćnu tamu. Na tome ognju se pali uskrsna svijeća koja se svečano unosi u crkvu i s koje se pale sve ostale svijeće. Toj svijeći, koja označava Isusa Krista, svjetlo svijeta se pjeva „exultet“, hvalospjev. Čitaju se starozavjetna čitanja koja opisuju kako je Bog s ljubavlju stvorio ovaj svijet, kako je oslobodio svoj narod iz egipatskoga ropstva i treće čitanje navještaj dolaska Spasitelja. Nakon trećega starozavjetnoga čitanja  uz svečanu pratnju orgulja i zvon zvona pale se sva svjetla u crkvi. Isus je uskrsnuo! Aleluja.

U izvještajima o uskrsnuću čitamo da su oni koji su vidjeli Uskrsloga bili preplašeni, ali isto tako i ispunjeni neizmjernom radošću. Sve je puno pobožne dinamike. Žene vidjevši Isusa žurno potrkaše k apostolima. Isus učenicima otvara oči da bi mogli razumjeti Sveto pismo i šalje ih kao svjedoke njegovoga uskrsnuća. Onaj tko je dirnut susretom s Uskrslim ne može ostati ravnodušan. On mora krenuti, propovijedati i naviještati da je Isus živ. Da je ljubav pobijedila mržnju. Da je dobro pobijedilo zlo. Da je život pobijedio smrt.

Tu radosnu vijest su Isusovi učenici od samih početaka, kroz svu povijest sve do današnjih dana širili po čitavome svijetu. Pustimo da i nas Uskrsli susretne i dodirne. Neka nas njegova smrt i uskrsnuće oslobode od okova strahova i ispune radosnom nadom i pouzdanjem da je on uvijek s nama. „Ne plašite se“: rekao je Isus prestrašenim ženama na grobu. To on i nama danas poručuje.

Zato dopustimo da nas preplavi radost uskrsnuća i učini nas evanđelistima, blagosvijesnicima  Kristova uskrsnuća u ovome svijetu.

Slika je preuzeta s portala Sisačke biskupije (siscia.hr/veliki-tjedan/)


ZNAČENJE NAZIVA KORIZMENIH NEDJELJA

Korizma započinje Pepelnicom tek od 6. stoljeća, a u rimskoj liturgiji postoji od 4. stoljeća. Vrijeme obilježeno pokorom i odricanjem vodi nas prema Vazmenoj noći kroz 40 dana i 6 nedjelja koje u tradiciji hrvatskog naroda imaju svoja imena.

Na Pepelnicu započinjemo korimeni hod. Pozvani na obraćenje, glave posute pepelom, krećemo u proces unutarnjeg čišćenja s naglaskom na odricanje, umjerenost, molitvu, post i dobra djela.

„Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti“.

Četrdesetnicu obilježava i šest nedjelja koje u tradiciji hrvatskog naroda imaju sljedeća imena:

1. Čista nedjelja dolazi nakon Čiste srijede. Imena katekumena koji će u vazmenoj noći pristupiti slavlju sakramenata kršćanske inicijacije, zapisuju se u obredu izbora na ovu nedjelju.

2. Pačista nedjelja je još čišća od prve nedjelje. Na Pačistu nedjelju pozvani smo osvrnuti se na protekli dio korizme.

3. Bezimena nedjelja ime nije dobila iz poštovanja prema muci Kristovoj. Katekumeni koji se pripremaju za slavlje sakramenata u vazmenoj noći na ovu nedjelju imaju svoju prvu provjeru ili “scrutinium”.

4. Sredoposna nedjelja svoje je ime dobila zbog četvrtka koji joj prethodi i označava polovicu korizmenog hoda. Katekumeni se nalaze na pola puta “čišćenja i prosvjetljenja”.

5. Gluha nedjelja obilježena je pjevanjem bez pratnje orgulja te pokrivanjem slika i križeva ljubičastim platnom. Križ ostaje zastrt do obreda otkrivanja u bogoslužju Muke Gospodnje na Veliki petak, a slike do uoči Vazmenog bdjenja.

Križeve vjernici mogu zastrijeti i u svojem domu kako bi se na Veliki petak upriličilo obiteljsko ljubljenje križa. Gluha nedjelja ukazuje nam na veličinu dana muke, smrti i uskrsnuća Gospodina.

6. Cvjetnica ili Nedjelja Muke Gospodnje. Cvjetnicom počinje Veliki tjedan uz klicanje, blagoslov i procesiju s palminim i maslinovim grančicama. U Hrvatskoj je poznat običaj umivanja u cvijeću i kićenja bunara u jutro Cvjetne nedjelje.

Dodajmo da ako planirate slavlje rođendana, obljetnica i nekih drugih spomendana, činite to u nedjelju najbližu datumu spomena jer je svaka nedjelja, pa tako i korizmena, izuzeta od pokorničkog tona korizme.


PORUKA SVETOGA OCA FRANJE ZA KORIZMU 2023. GODINE

Draga braćo i sestre!

U evanđeljima po Mateju, Marku i Luki postoji podudarnost u izvješćima o događaju Isusova preobraženja. U tom događaju vidimo Gospodinov odgovor na neuspjeh njegovih učenika da ga razumiju. Neposrednog prije toga došlo je do pravog sukoba između Učitelja i Šimuna Petra, koji – nakon što je priznao Isusa Kristom, Sinom Božjim – odbacio je njegov navještaj muke i križa. Isus ga je oštro prekorio: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!« (Mt 16, 23). I gle, »nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu« (Mt 17, 1).

Evanđelje o preobraženju naviješta se svake godine na drugu korizmenu nedjelju. Naime, Gospodin nas u tom liturgijskom vremenu uzima sa sobom i vodi nas u osamu. Dok redovite obveze traže od nas da ostanemo u svojim uobičajenim mjestima, živeći jednoličnu i katkad dosadnu svakodnevicu, u korizmi smo pozvani uspeti se zajedno s Isusom “na goru visoku”, da sa svetim Božjim narodom doživimo posebno iskustvo askeze.

Korizmena askeza je zalaganje, uvijek prodahnuto milošću, da nadvladamo svoj manjak vjere i otpore nasljedovanju Isusa na križnom putu. Upravo ono što su Petar i ostali učenici trebali učiniti. Da bismo produbili svoje poznavanje Učitelja, da bismo u punini razumjeli i prihvatili otajstvo Božjeg spasenja, koje se ostvaruje u potpunom darivanju samoga sebe iz ljubavi, moramo pustiti njemu da nas povede u osamu i u visine, odvajajući se od osrednjostî i ispraznostî. Trebamo krenuti na put koji vodi uzbrdo, koji zahtijeva napor, žrtvu i usredotočenost, baš poput izleta u planine. Ti su preduvjeti važni i za sinodski put kojim smo kao Crkva predano krenuli. Dobro će nam doći da razmišljamo o tom odnosu između korizmene askeze i sinodskog iskustva.

Na “duhovnu obnovu” na gori Tabor Isus vodi sa sobom trojicu učenika, odabranih da budu svjedoci jedinstvenog događaja. On želi da to milosno iskustvo ne bude samotno, nego nešto što se dijeli s drugima, kao što je to, uostalom, i sav naš život u vjeri. Isusa se nasljeduje zajedno i zajedno, kao Crkva hodočasnica u vremenu, živimo liturgijsku godinu i u njoj korizmu, putujući s onima koje nam je Gospodin dao za suputnike na našem životnom putu. Slično usponu Isusa i učenikâ na goru Tabor, možemo reći da je naš korizmeni hod “sinodski”, zato što je nešto što činimo zajedno i svi idemo istim putem, kao učenici jedinoga Učitelja. Znamo, štoviše, da je On sâm Put, i zato Crkva, i u liturgijskom i u sinodskom itinerariju, ne čini ništa drugo nego sve dublje i potpunije ulazi u otajstvo Krista Otkupitelja.

I dolazimo tako do vrhunca. U Evanđelju se kaže da Isus »preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost« (Mt 17, 2). To je “vrh”, cilj puta. Na kraju uspona, dok stoje s Isusom na vrhu gore, trojici učenika dana je milost da ga vide u njegovoj slavi, obasjanog nadnaravnom svjetlošću koja nije dolazila izvana, nego je zračila iz njega samog. Božanska ljepota tog viđenja bila je neusporedivo veća od svih napora koje su učenici morali uložiti dok su se uspinjali na goru Tabor. Kao i kod svakog napornog izleta u planinu, dok se penješ moraš dobro paziti na stazu, ali panorama koja se na kraju pruža pred očima iznenađuje i uzvraća svojom divotom. I sinodski se proces često čini napornim i ponekad bismo mogli klonuti duhom. No, ono što nas čeka na kraju nesumnjivo je nešto čudesno i iznenađujuće, što će nam pomoći da bolje razumijemo Božju volju i naše poslanje u službi njegova kraljevstva.

Iskustvo učenikâ na gori Tabor dodatno se obogaćuje kad se uz preobraženog Isusa pojavljuju Mojsije i Ilija, koji uosobljuju Zakon odnosno Proroke (usp. Mt 17, 3). Kristova je novost ispunjenje Staroga saveza i obećanjâ; neodvojiva je od povijesti Boga s njegovim narodom i otkriva njezino duboko značenje. Sinodski je hod, slično tome, također ukorijenjen u tradiciji Crkve i istodobno otvoren novostima. Tradicija je izvor nadahnuća za traženje novih putova, kloneći se pritom napasti nepokretnosti, s jedne strane, i napasti improviziranog eksperimentiranja, s druge.

Korizmeni asketski hod i, na sličan način, sinodski hod, imaju za cilj duboku promjenu i na osobnoj i na crkvenoj razini. Ta duboka promjena, i u jednom i u drugom slučaju, ima svoj uzor u Isusovu preobraženju i postiže se milošću njegova vazmenoga otajstva. Da bi se takva duboka promjena dogodila ove godine u nama, želim predložiti dva “puta” kojim nam je ići da bismo zajedno s Isusom svladavali uspon i s njim došli do cilja.

Prvi se odnosi na poziv koji je Bog Otac uputio učenicima na gori Tabor dok su gledali preobraženog Isusa. Glas iz oblaka govori: »Slušajte ga!« (Mt 17, 5). Prva je uputa, dakle, vrlo jasna: slušati Isusa. Korizma je vrijeme milosti u onoj mjeri u kojoj slušamo njega koji nam govori. A kako nam govori? Ponajprije u Riječi Božjoj koju nam Crkva daje u liturgiji: neka naše uši ne budu začepljene za nju; ako ne možemo stalno ići na misu, čitajmo biblijska čitanja iz dana u dan, pa i uz pomoć interneta. Osim u Svetom pismu, Gospodin nam govori u našoj braći i sestrama, posebno u licima i pričama onih koji su u potrebi. No, želim dodati još jedan vid, koji je vrlo važan u sinodskom procesu: slušanje Krista povezano je također sa slušanjem naše braće i sestara u Crkvi. Riječ je o onom uzajamnom slušanju koje je u nekim fazama glavni cilj, ali je, međutim, uvijek neizostavno u metodi i stilu sinodske crkve.

Čuvši Očev glas, »učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: “Ustanite, ne bojte se!” Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama« (Mt 17, 6-8). Evo drugog savjeta za ovu korizmu: nemojmo iz straha od suočavanja sa stvarnošću s njezinim svakodnevnim naporima, potrebama i proturječjima bježati u religioznost sazdanu od izvanrednih događaja, sugestivnih iskustava. Svjetlo koje Isus pokazuje učenicima predokus je uskrsne slave, a pristupa mu se nasljedovanjem “njega jedinoga”. Korizma je usmjerena na Uskrs: to “povlačenje u osamu” nije samom sebi svrha, već nas priprema da s vjerom, nadom i ljubavlju živimo muku i križ kako bismo došli do uskrsnuća. I na sinodskom putu se ne smijemo zavaravati da smo stigli do cilja kad nam Bog daje milost nekih snažnih iskustava zajedništva, jer i tad nam Gospodin ponavlja: »Ustanite, ne bojte se!«. Siđimo u nizinu i neka nam milost koju smo doživjeli pomogne umješno raditi na sinodalnosti u svakodnevnom životu naših zajednica.

Draga braćo i sestre, neka nas u ovoj korizmi Duh Sveti snaži i potiče u našem usponu s Isusom, kako bismo mogli iskusiti njegov božanski sjaj i tako, ojačani u vjeri, nastavili svoj put zajedno s njim, koji je svjetlost na prosvjetljenje narodâ i slava puka svoga.

Rim, Sveti Ivan Lateranski, 25. siječnja, blagdan Obraćenja svetoga Pavla

Preuzeto s portala ika.hr