Vrline iz ispovjedaonice | Sveti Leopold Bogdan Mandić

Veličina kršćanskoga života je da se bude svjedokom i u «stranim» okolnostima i među ljudima koji nisu moje krvi, moga jezika, nisu «moji» ni po mojoj volji, ali jesu Božja djeca, potrebiti Božje dobrote i ljudskog razumijevanja

Kao i s drugim svecima, slično je i s Leopoldom Bogdanom Mandićem: uvijek iznova, s novim vremenom i novim generacijama, valja pristupiti njegovu značenju. Pitamo se što bi nam danas mogao poručiti ovaj uzorni franjevac kapucin. Znamo da je rođen 1866. u Herceg Novom, da je sa 16 godina otišao u kapucine, u Venecijansku provinciju koja je imala samostan u njegovom rodnom gradu, i da je uz nekoliko kraćih boravaka, najveći dio života, 40 godina, proveo u samostanu u Padovi, sve do smrti 1942. – u gradu poznatog franjevca, sv. Ante. I dok je fra Anto bio javni propovjednik, fra Leopold je čitav život proveo u «skrovitosti» ispovjedaonice. Razlike, ali i sličnosti: sve što su god radili, radili su posvećeno: za proslavu i zahvalu Bogu i za dobro ljudi.

U čemu bi nam mogao biti uzorom sv. Leopold, pitamo se na njegov dan? O njegovu podrijetlu, starinom iz Omiša, a onda još daljnjom starinom, negdje iz Bosne, o tome da su mu bogati predšasnici osiromašili uslijed nove tehnologije brodarstva, o nekim drugim biografskim podacima, dosta je znano. Mogli bismo govoriti o njegovoj poniznosti, ili da je bio izrazito niska rasta, da je pobolijevao, da je imao prijeku, žestoku narav koju je susprezao tišinom, posebno slušanjem drugih.

Iz spisa se razabire da je Leopold živio u nekom smislu «razapet». Volio je vratiti se svojoj rodnoj zemlji, među svoje ljude, ali ostao je čitav život u Italiji, u tuđini. Iako je dakle živio u čežnji za zavičajem, ostao je vjeran svome poslanju ondje gdje se našao, pomiren s onim što on nije mogao promijeniti: poziv i poslanje ispunjaju se i ondje gdje se već jest. Svjedočio je evanđelje cjelinom svoga bića, ne polovično, ne duhovno rascijepljen, ne preko volje i bez ljubavi. Leopold je slijedio Isusa i onda kada mu nisu bile ispunjene želje i očekivanja. Boga se svjedoči u uvjetima s kojima se ne možemo dokraja sprijateljiti. Veličina kršćanskoga života je da se bude svjedokom i u «stranim» okolnostima i među ljudima koji nisu moje krvi, moga jezika, nisu «moji» ni po mojoj volji, ali jesu Božja djeca, potrebiti Božje dobrote i ljudskog razumijevanja.

Na pomirenost sa stvarnošću koju je hranila nada, nikada slomljeno očekivanja da će se kad-tad vratiti u svoj kraj, uz zdušno prihvaćanje okolnosti, dolazi odgovorni pastoralni rad – Leopoldovo neumorno ispovijedanje. Ako se za njega kaže da je bio «apostol ispovjedaonice», onda je on naravno najprije primjer i model za svećenike, ispovjednike, ali i za sve vjernike. Zato vrijedi ugledati se na Leopoldove vrline iz ispovjedaonice.

Prva vrlina ispovjedaonice, Leopoldova i svevremena vrlina je darivanje, žrtvovanje ako hoćemo, iako se pravi život ne razumijeva kao žrtvovanje nego darivanje. Smatramo i govorimo da su dobri oni ljudi koji su nesebični, koji darivaju, koji se darivaju. A najbolji među nama su oni koji darivaju ono što nemaju. Najuzvišenije je darivati ono što se nema ili čega se nema u izobilju. A to je osim života najprije vrijeme. Ispovijedanjem Leopold je darivao vrijeme za drugoga. Svi smo zahvalni onima koji nam poklanjaju svoje vrijeme, koji ne bježe od nas, koji se susreću s nama, koji nam odgovaraju na naše potrebe. Ovo je danas posebno važno, jer se svi žalimo da smo u nedostatku vremena, a ustvari u nedostatku smo darivanja sebe svojim bližnjima i ljudima. Leopold je bio nasljedovatelj svoga Učitelja Isusa, svjedok Boga koji je imao vremena za ljude.

Na darivanje vremena nadovezuju se druge Leopoldove vrline iz ispovjedaonice: slušanje, priznanje grešnosti, milosrđe i povjerenje. Slušati druge, osobito slušati druge u njihovoj nevolji, čuti i razumjeti drugoga i kada je on zamršen, složen, grešan, dosadan, lažljiv, prepoznati ga u njegovoj potrebi, u njegovom maskiranju i uljepšavanju, ali biti kadar popravljati se pred veličinom onoga tko se ispovijeda, povjerava, odlika je velikih. Leopold je danima i godinama slušao ljude, bio pozoran na njih, pomagao im, savjetovao, opominjao, bio samilostan, prije svega slušao, ali i sam se mijenjao kroz slušanje. Bio je svjedok Boga koji čuje čovjeka i blago razgovara s njime.

Kroz slušanje, kao u svakom pozornom razgovoru, a posebno u ispovijedi i molitvi pred Bogom – ispovijed je najuzvišenija molitva – dolazi se do priznanja svoje grešnosti, malenosti, slabosti, krhkosti, do priznanja da nam je potreban netko viši i veći, drukčiji i bolji, jer nismo sebi dostatni. Leopold je sam bio vjernik ponizna priznanja svoje bijede, čovjek koje ga je resila sposobnost kajanja. Pomagao je drugima da i sami priznaju da su slabi i grešni. Danas i uvijek nasušna je potreba priznati svoje grijehe; biti sposoban pokajati se, pojedinačno i kao obitelj i kao zajednica, i kao župna zajednica i kao Crkva i narod. I učiniti pokoru, zadovoljštinu, uspostaviti pravdu žrtvama i unesrećenima. U vrijeme bezgrešnih i nevinih, Leoplold je bio svjedok Boga koji se ne sablažnjava niti kažnjava nego uslišava ljudsko priznanje grešnosti i sposobnost kajanja.

Leopoldova sljedeće vrlina ispovjedaonice je milosrđe, ne njegovo nego Božje milosrđe. To je ona osobina koja pokreće sve. Za nju Isus kaže u Lukinu evanđelju da je najveća oznaka Božjega, Očeva savršenstva koju trebamo nasljedovati. (Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.) Onaj tko je osjetio Božje milosrđe u ponoru svoje grešne tame, ne može ne biti milosrdan. Leopoldu su dolazili ljudi na ispovijed jer je pozorno slušao jer je bio božanski milosrdan, jer su ljudi osjetili da preko njega Bog oprašta neoprostivo što i jest temeljna oznaka Božjeg milosrđa a time i sakramenta ispovijedi. Leopold je svjedočio ljudima Boga koji oprašta ono što ne bismo nikada drugima a ni sebi oprostili, Boga neizmjernoga milosrđa.

I još jedna važna vrlina ispovjedaonice jest povjerenje u ljude, vjera u čovjeka. Ona dolazi iz Leopoldova izravnog iskustva Božjega praštanja. I Leopold se mijenjao uz one koje je ispovijedao, jer je među njima prepoznavao svjedoke Božje bezgranične dobrote. I u njima je prepoznao da Bog neizmjerno vjeruje ljudima, da i onaj koji je pao na najnižu točku grešnosti, u ponor neljudskosti, da i onaj koji se našao u marku zla, ovisnosti, nasilja, zločina, krađe, kocke, laži, pretvaranja, prijevara, spletki, nevjerstva, ubojstva, da, i najgori se mogu promijeniti, obratiti. Zato Leopoldu nije dodijalo ispovijedati, zato je primao i one «dosadne» koji su mu dodijavali stalnim ispovijedanjem, i one koji su se umorili od rada na sebi, i one polovične, baš jer su dolazili i oni najokorjeliji, od mafijaša do opakih duhovnika, onih iskvarenih u svetinji, svećenika i biskupa, koji su se popravljali. Velika je vrlina i tako potrebna svima da ne posumnjamo u ljude, da ne izgubimo povjerenje u sebe, u ljude uopće, kako god skrenuli s puta, kako god bili zasićeni radom na sebi. Leopold je bio svjedok Boga koji je vjerovao u ljude, u Božje dobro u čovjeku.

Sveti Leopold Bogdan Mandić, zaključimo, bio je svetac ispovjednih vrlina: pažljiva slušanja, istinoljubiva razgovaranja, priznanja grešnosti i sposobnosti kajanja, svjedok Božjega milosrđa i neizmjernoga povjerenja u čovjeka. Naziva ga se i «ljudima prijatelj» jer je, ne samo katolicima nego svim kršćanima, posebno pravoslavnima, htio biti brat. Odrastao je s pravoslavnima. Čitava života, i daleko od zavičaja, u uskoj ispovjedaonici, duhovno je sabirao sav Božji svijet i radio je na jedinstva kršćana. Smatrao je da se bez ljubavi kršćana ne može u religijski i svjetonazorski pluralnom svijetu svjedočiti Božju ljubav u Isusa. Ne može se biti ratoboran i isključiv, i biti čovjek i kršćanin. Bez jedinstva kršćana vjera je puko varanje i sebe i drugih. Leopold, taj krštenjem Bogdan, Bogom dani brat svjedoči i u naše vrijeme Boga Oca svih ljudi.

Fra Ivan Šarčević (www.polis.ba)


NEDJELJNE OBAVIJESTI (07. – 14. 05. 2023.)

„Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni“ govori Gospodin. (Iv 14,6)

 

Nedjelja 07. 05. 2023.

 1. Uskrsna nedjelja

U 9.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.30 sati sveta misa u Rosenheimu.

Poslije mise je susret FRAME u našemu centru – Heilig-Geist-Str.46.

Utorak 09.05. 2023.

U 19.00 sati krunica, pobožnost trinaest utoraka sv.Ante, sveta misa

te molitva meditacija i pjesma: „Pred licem tvojim Gospodine“

u kapelici naše misije.

Srijeda 10.05. 2023.

Bl. Ivan Merz

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 Četvrtak 11.05. 2023.

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 Petak 12.05. 2023.

U 18.00 sati probe za slavlje prve pričesti u crkvi Krista Kralja.

 Subota 13.05. 2023.

U 10.30 sati svečana prvopričesnička sveta misa. Dvadeset djevojčica i dječaka će po prvi put pristupiti oltaru, stolu Gospodnjem i primiti svetu pričest. Pozivamo i vas da budete sudionici slavlja i da svojim molitvama pratite prvopričesnike i njihove obitelji.

Neće biti svete mise u Wasserburgu.

Nedjelja 14.05. 2023.

Peta uskrsna nedjelja

U 9.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.30 sati sveta misa u Rosenheimu.

FRAMA se sastaje u subotu 13. 05. 2023. U 18.30 sati.

ŽENIDBENE NAPOVIJEDI:

Ana Kovačić iz Zagreba i Valerijan Lukač iz Gradačca, sa stanom u Wasserburgu am Inn.

Vjenčanje će biti u Slavonskom Šamcu.

Ana Vidović iz Požege i Branimir Božanović iz Vinkovaca, sa stanom u Rimstingu.

Vjenčanje će biti u Vinkovcima.

Matea Ivanković iz Slavonskog Broda i Tomislav Vulama iz Našica sa stanom u Bruckmšllu.

Vjenčanje će biti u Slavonskom Brodu.

Daria Eva Lahowicz iz Krupkovice, Poljska i Mirko Kolak iz Ljubuškog sa stanom u Wasserburgu am Inn.

Vjenčanje će biti u Tihaljini.

Martina Stephan iz Kranja i Danijel Mijatović iz Hanovera sa stanom u Bad Aiblingu.

Vjenčanje će biti u Zagrebu.


NEDJELJNE OBAVIJESTI (30. 04. – 07. 05. 2023.)

Nedjelja 30.04. 2023.

 1. Uskrsna nedjelja – Nedjelja Dobrog Pastira.

Na poseban način molimo za duhovna zvanja.

U 9.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.30 sati sveta misa u Rosenheimu.

 

Ponedjeljak 01.05. 2023.

Sveti Josip Radnik

Susret ministranata iz svih hrvatskih katoličkih zajednica bavarske u Neufahrnu

(HKZ Freising).

 

Utorak 02.05. 2023.

Sveti Anastazije

U 19.00 sati pobožnost trinaest utoraka sv.Ante, sveta misa

te molitva meditacija i pjesma: „Pred licem tvojim Gospodine“

u kapelici naše misije.

 

Srijeda 03.05. 2023.

Sveti Filip i Jakov, apostoli

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 

Četvrtak 04.05. 2023.

Sveti Florijan

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 

 Petak 05.05. 2023.

Ispovijed za prvopričesnike u 18.00 sati u crkvi Krista Kralja.

Nakon ispovijedi slijedi sveta misa.

 

 Subota 06.05. 2023.

U 19.00 sati predvečernja sveta misa 5. uskrsne nedjelje u Wasserburgu.

 

Nedjelja 07.05. 2023.

Peta uskrsna nedjelja

U 9.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.30 sati sveta misa u Rosenheimu.

 

PJEVANJE

U četvrtak 04.05.2023 u 19.00 sati proba zbora mladih.

U petak 05.05.2023.u 19.30 sati (poslije mise) proba velikoga zbora.

 

DJEČJI FOLKLOR

U subotu 05.05. 2023. u 14.00 sati.

 

FRAMA

U subotu 06.05. 2023. u 18.30 sati.

 

ISPOVIJED ZA NAŠE PRVOPRIČESNIKE, njihove obitelje i sve vjernike u petak 05.05. 2023. u 18.00 sati u crkvi Krista Kralja.

Nakon ispovijedi slijedi sveta misa u crkvi Krista Kralja.

 SLAVLJE PRVE PRIČESTI JE U SUBOTU 13.05.2023.

u 10.30 sati u crkvi Krista Kralja.  Pozivamo i vas da budete sudionici slavlja i da svojim molitvama pratite prvopričesnike i njihove obitelji.

 


NEDJELJNE OBAVIJESTI (16. 04. – 23. 04. 2023.)

„Braća bijahu postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama.“(Dj 2,42)

 Nedjelja 16.04. 2023.

2. Uskrsna nedjelja - Nedjelja Božanskog milosrđa

U 9.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.30 sati sveta misa  u Rosenheimu.

Utorak 18.04. 2023.

U 19.00 sati pobožnost trinaest utoraka sv.Ante, sveta misa

te molitva meditacija i pjesma: „Pred licem tvojim Gospodine“

u kapelici naše misije.

Srijeda 19.04. 2023.

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 Četvrtak 20.04. 2023.

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 Petak 21.04. 2023.

U 19.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 Subota 22.04. 2023.

 U 19.00 SATI PREDVEČERNJA SVETA MISE 3. USKRSNE NEDJELJE U WASSERBURGU.

(Za vrijeme ljetnog računanja vremena svete mise u Wasserburgu bit će u 19.00 sati)

Nedjelja 23.04. 2023.

Treća uskrsna nedjelja

U 9.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.30 sati sveta misa u Rosenheimu.

VJERONAUK

U četvrtak 20.04. 2023. vjeronauk za krizmanike u Haushamu (župna kuća)

U petak 21.04. 2023. u 18.00 sati vjeronauk za sve prvopričesnike (RO i WS) u Rosenheimu. (u Hkm Rosenheim, Heilig-Geist Str.46)  

U 19.00 sati prvopričesnici aktivno sudjeluju na svetoj misi u kapelici  i upoznavaju dijelove i značenja svete mise.

PJEVANJE

U petak 21. 04. 2023.u 18.30 sati proba zbora mladih.

U petak 19.30 sati (poslije mise) proba velikoga zbora.

DJEČJI FOLKLOR

U subotu 22.04. 2023. u 14.00 sati.

FRAMA

U subotu 22.04. 2023. u 18.30 sati.


Trinaest utoraka na čast sv.Ante

Pozivamo vas na sudjelovanje u pobožnosti 13 utoraka svetom Antunu koju smo ove godine započeli 15. ožujka.

Pobožnost trinaest utoraka redovito se obavlja zajednički kao duhovna priprava za blagdan svetog Ante. Utorak je posvećen svetom Anti, jer su toga dana njegovi smrtni ostaci preneseni u Padovu i pokopani u crkvi Sv. Marije, kasnije pretvorenoj u veličanstvenu Svečevu baziliku. Utoraka je trinaest na spomen 13. lipnja, datuma Antina preminuća – odakle i nabrajanje trinaest milosti u poznatoj pjesmi “Ak’ čudesa tražiš” što ih Bog dijeli vjernicima po njegovu zagovoru.

 

KRUNICA SVETOM ANTUNU

Znak križa

 1. SMRT – Preslavni sv. Antune, među tolikim milostima, koje dijeliš onima, koji te živom vjerom zazivaju, oslobađaš tvoje štovatelje od smrtne pogibelji: molim te, očuvaj moju dušu od svakoga smrtnoga grijeha i izmoli mi da uvijek živim u milosti Božjoj.Amen….

Oče naš…. Zdravo Marijo…Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. ZABLUDA – Lažni proroci šire na sve strane krivi nauk i mnoge neoprezne zavode u bludnju i bezvjerstvo. Moj veliki zaštitniče sv. Antune, ti si bio propovjednik istine, strah i trepet krivovjeraca: oslobodi moju dušu od svake zablude i izmoli mi svjetlo prave vjere. Amen.

Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 1. NEVOLJE – Zle su navike ljute nevolje moje duše. Iako sam nevoljnik u sv. Ispovijedi odriješen, prvom prilikom opet padam u stare grijehe. sv. Antune, izmoli mi postojanost u dobrim odlukama i milost, da svladam svoje zle navike. Amen

Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 1. ĐAVAO – Kao ričući lav obilazi đavao i traži da upropasti moju dušu. sv. Antune, ti si strah i trepet zlih duhova, na tvoje su riječi bježali u ponore paklene, zaštiti moju dušu od svakoga nasrtaja zlih duhova. Amen.

Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 1. ĐAVAO – Moji su grijesi guba, koja mi je zarazila dušu; duševne ljage čine moju dušu mrskom u Božjim očima. Sveti moj pokrovitelju, izmoli mi, da se očistim od svake ljage grijeha. Amen.

Oče…naš … Zdravo Marijo…Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 1. BOLESNICI – Najveće je vremenito dobro zdravlje. Koliko sam ga puta možda pokvario svojim neumjerenim životom. Ozdravitelju bolesnih, sv. Antune, izmoli mi trajno zdravlje i duše i tijela. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. MORE – Na uzburkanu moru ovoga svijeta plovi lađa moje duše, dižu se valovi neurednih strasti, pušu vjetrovi zlih duhova: svi hoće da me potope. Antune sveti, sjajnim svojim svjetlom privedi me u luku vječnoga spasenja. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo…Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 

 1. ROPSTVO – Svijet, đavao i moji grijesi sputaše me u lance. Sveti Antune, izmoli mi, da se riješim sviju veriga grijeha i da uživam potpunu slobodu djece Božje. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu… sv. Antune, moli za nas!

 1. RAZLIČITE BOLI – Navališe na mene duševne i tjelesne boli. Sv. Antune, divni liječniče bolesnih, kojima više ne treba drugoga lijeka, kad im ti pomogneš; nebeskom ljekarijom milosti Božje izliječi dušu i tijelo moje. Amen.

Oče naš…. Zdravo Marijo …. Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. IZGUBLJENO – Slava se tvoja raširila po čitavom svijetu time, što pomažeš, da se nalaze izgubljene stvari. I ja sam više puta grijehom izgubio milost Božju, izmoli mi, da je nigda više ne izgubim. Amen.

Oče naš…. Zdravo Marijo…. Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. SVI DOBIVAJU – Svi, koji se tebi mole, svi dobivaju; mladi i stari, pravednici i grješnici. Naličiš suncu, koje sve obasjava: i meni siromahu pruži pomoć i usliši me, kada te molim. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. POGIBELJ – Na svakom koraku života prijeti mi pogibelj. Sve se urotilo protiv moje duše, da je zauvjek upropasti. Jaki izbavitelju sv. Antune, izbavi moju dušu od svih pogibelji. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

 1. SVETAC SVIJETA – Sv. Antune, ti nisi svetac jednoga grada ili zemlje, ti si svetac čitavoga svijeta. Sva plemena i narodi tebe štuju i zazivaju: izmoli da se kraijevstvo Božje što više širi na zemlji, da svi ljudi dođu do spoznaje Imena Božjega.

Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu…. sv. Antune, moli za nas!

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si svetog Antuna obilatim milostima i sjajnim čudesima oblikovao: udjeli nam milost, da sve, što god od tebe po njegovim zaslugama molimo, po njegovu moćnom zagovoru za stalno primimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Litanije sv. Antunu Padovanskom

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

 

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

 

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveta Bogorodice, moli za nas!

Sveta Djevo Djevica, moli za nas!

 

Sveti Antune Padovanski, moli za nas!

Sveti Antune, miljeniče božanskoga Djeteta, moli za nas!

Sveti Antune, gorljivi apostole, moli za nas!

Sveti Antune, urese svoga svetog Reda, moli za nas!

Sveti Antune, diko svetoga Franje, moli za nas!

Sveti Antune, ljubitelju siromaštva, moli za nas!

Sveti Antune, učitelju pokornosti, moli za nas!

Sveti Antune, ogledalo odricanja i mrtvljenja, moli za nas!

Sveti Antune, ljiljane djevičanstva, moli za nas!

Sveti Antune, miomirisna posudo čistoće, moli za nas!

Sveti Antune, sjajna zvijezdo svetosti, moli za nas!

Sveti Antune, uzore ćudorednosti, moli za nas!

Sveti Antune, ognju ljubavi, moli za nas!

Sveti Antune, krasoto nebeska, moli za nas!

Sveti Antune, škrinjo zavjetna, moli za nas!

Sveti Antune, čuvaru božanskoga znanja, moli za nas!

Sveti Antune, trubljo evanđeoska, moli za nas!

Sveti Antune, stupe Crkve, moli za nas!

Sveti Antune, učitelju istine, moli za nas!

Sveti Antune, vjesniče milosti, moli za nas!

Sveti Antune, revnitelju duša, moli za nas!

Sveti Antune, utočište zapuštenih, moli za nas!

Sveti Antune, utjeho žalosnih, moli za nas!

Sveti Antune, uskrisitelju mrtvih, moli za nas!

Sveti Antune, iskorjenitelju opačina, moli za nas!

Sveti Antune, uzore kreposti, moli za nas!

Sveti Antune, kladivo krivovjeraca, moli za nas!

Sveti Antune, svjetlo nevjernika, moli za nas!

Sveti Antune, ispitatelju srdaca, moli za nas!

Sveti Antune, mučeniče željom, moli za nas!

Sveti Antune, trepete zlih duhova, moli za nas!

Sveti Antune, nalazniče izgubljenih stvari, moli za nas!

Sveti Antune, slavni čudotvorče, moli za nas!

Sveti Antune, sveče čitavoga svijeta, moli za nas!

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

 

– Moli za nas sveti Antune.

– Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Svemogući, vječni Bože, koji si svetoga Antuna odlikovao obilatim milostima i sjajnim čudesima: udijeli nam milost da sve što god od tebe po njegovim zaslugama ištemo, po njegovu moćnom zagovoru zastalno primimo. Po Kristu Gospodinu našemu.