Zbog neprikladnosti crkve sv. Agathe u Agathariedu već od nedjelje 10.05.2020 do daljnjega slavimo svetu misu u crkvi sv. Antuna u Haushamu na adresi: Geißstraße 2, 83734 Hausham.

Početak je u 19.00 sati.