Mise zornice slavimo srijedom i četvrtkom u 6.00 sati u crkvi Krista Kralja (Christkönig).
Predhodna telefonska prijava nije potrebna.

Napišite, molimo vas, na malome papiriću vaše ime, prezime i broj telefona te taj papirić predajte na ulazu u crkvu. Obavezna je maskica i dezinfekcija ruku na ulazu u ckvu kao i održavanje udaljenosti.
Veselimo vam se!