Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

„Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.“

„Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“

Riječ Gospodnja. (Mt 5, 13-16)

Nedjelja 05. 02. 2023.

Peta nedjelja kroz godinu A.

U 09.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.00 prigoda za ispovijed u crkvi Krista Kralja.

U 12.30 sati sveta misa u crkvi Krista Kralja.

Utorak 07.02. 2023.

Od 18.00-18.45 sati prigoda za ispovijed u prostorijama naše zajednice.

U 19.00 sati sveta misa.

Poslije mise meditacija, pjesma, molitva i tišina: „Pred licem tvojim Gospodine“.

Petak 10.02. 2023.

Blaženi Alojzije Stepinac, biskup i mučenik

U 19.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

Subota 11.02. 2023.

U 18.00 sati predvečernja nedjeljna misa šeste nedjelje kroz godinu A.

Nedjelja 12.01. 2023.

Šesta nedjelja kroz godinu A

U 09.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.30 sati sveta misa u crkvi Krista Kralja.

VJERONAUK

U petak 10.02. 2023. u 17.30 sati u Rosenheimu za prvopričesnike.

U subotu 11.02. 2023.u 17.00 sati u Wasserburgu za prvopričesnike.

NAŠI ZBOROVI

Dječji zbor u petak 10.02. 2023. u 18.15 sati.

Zbor i band mladih u petak 10.02. 2023. u 18.30 sati.

Mješoviti zbor u petak 10.02. 2023. u 19.30 sati (poslije mise).

DJEČJI FOLKLOR

U subotu 11.02. 2023. u 14.00 sati.

FRAMA

U subotu 11.02. 2023. u 18.30 sati.

Sva su djeca dobrodošla na probe pjevanja dječjega zbora i plesanja u dječjem folkloru.

Isto tako se veslimo mladima koji se žele pridružiti zboru i bandu mladih i FRAMI.

Mješoviti zbor se raduje svima koji im se žele pridružiti.

Ne trebate se prijavljivati, nego samo doći pjevati, plesati i družiti se.

Slika je preuzeta s hrvatske katoliöke mreže: hkm.hr