„Braća bijahu postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama.“(Dj 2,42)

 Nedjelja 16.04. 2023.

2. Uskrsna nedjelja – Nedjelja Božanskog milosrđa

U 9.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.30 sati sveta misa  u Rosenheimu.

Utorak 18.04. 2023.

U 19.00 sati pobožnost trinaest utoraka sv.Ante, sveta misa

te molitva meditacija i pjesma: „Pred licem tvojim Gospodine“

u kapelici naše misije.

Srijeda 19.04. 2023.

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 Četvrtak 20.04. 2023.

U 10.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 Petak 21.04. 2023.

U 19.00 sati sveta misa u kapelici naše misije.

 Subota 22.04. 2023.

 U 19.00 SATI PREDVEČERNJA SVETA MISE 3. USKRSNE NEDJELJE U WASSERBURGU.

(Za vrijeme ljetnog računanja vremena svete mise u Wasserburgu bit će u 19.00 sati)

Nedjelja 23.04. 2023.

Treća uskrsna nedjelja

U 9.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.30 sati sveta misa u Rosenheimu.

VJERONAUK

U četvrtak 20.04. 2023. vjeronauk za krizmanike u Haushamu (župna kuća)

U petak 21.04. 2023. u 18.00 sati vjeronauk za sve prvopričesnike (RO i WS) u Rosenheimu. (u Hkm Rosenheim, Heilig-Geist Str.46)  

U 19.00 sati prvopričesnici aktivno sudjeluju na svetoj misi u kapelici  i upoznavaju dijelove i značenja svete mise.

PJEVANJE

U petak 21. 04. 2023.u 18.30 sati proba zbora mladih.

U petak 19.30 sati (poslije mise) proba velikoga zbora.

DJEČJI FOLKLOR

U subotu 22.04. 2023. u 14.00 sati.

FRAMA

U subotu 22.04. 2023. u 18.30 sati.