Nedjelja 29. 01. 2023.

Četvrta nedjelja kroz godinu A.

U 09.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.00 prigoda za ispovijed u crkvi Krista Kralja.

U 12.30 sati sveta misa u crkvi Krista Kralja.

Utorak 31.01. 2023.

Sveti Ivan Bosco

Od 17.00-18.45 sati prigoda za ispovijed u prostorijama naše zajednice.

U 19.00 sati sveta misa.

Poslije mise meditacija, pjesma, molitva i tišina: „Pred licem tvojim Gospodine“.

Četvrtak 02.02. 2023.
Svijećnica -Isusovo prikazanje u Hramu

U 19.15 sati sveta misa u kapeli crkve Krista Kralja. Poslije mise će biti grličanje-blagoslov grla.

Ne ulaziti na glavna vrata crkve, nego sa pozadinske strane crkve,ispod zvonika.

Petak 03.02. 2023.

Sveti Blaž

U 19.00 sati sveta misa s grličanjem u kapelici naše zajednice.

Subota 04.01. 2023.

U 18.00 sati predvečernja nedjeljna misa pete nedjelje kroz godinu A.

Nedjelja 05.01. 2023.

Peta nedjelja kroz godinu A

U 09.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.00 prigoda za ispovijed u crkvi Krista Kralja.

U 12.30 sati sveta misa u crkvi Krista Kralja.

VJERONAUK

U petak 03.02. 2023. u 17.30 sati u Rosenheimu za prvopričesnike i krizmanike.

U subotu 04.02. 2023.u 17.00 sati u Wasserburgu za prvopričesnike i krizmanike.

NAŠI ZBOROVI

Dječji zbor u petak 03.02. 2023. u 18.15 sati.

Zbor i band mladih u petak 03.02. 2023. u 18.30 sati.

Mješoviti zbor u petak 03.02. 2023. u 19.30 sati (poslije mise).

DJEČJI FOLKLOR

U subotu 04.02. 2023. u 14.00 sati.

FRAMA

U subotu 04.02. 2023. u 18.30 sati.

Sva su djeca dobrodošla na probe pjevanja dječjega zbora i plesanja u dječjem folkloru.

Isto tako se veslimo mladima koji se žele pridružiti zboru i bandu mladih i FRAMI.

Mješoviti zbor se raduje svima koji im se žele pridružiti.

Ne trebate se prijavljivati, nego samo doći pjevati, plesati i družiti se.

Slika je preuzeta s portala: zupa-kajzerica.com