Nedjelja 25. 02. 2024.
Druga korizmena nedjelja.

U 9.00 sati misa u Haushamu.
U 12.00 sati prigoda za ispovijed u crkvi sv.Mihaela u Rosenheimu.
U 12.30 sati misa u crkvi St.Michael u Rosenheimu.

Naša FRAMA poziva na kavu i druženje u 17.00 sati u veliku dvoranu naše misije. Prigoda je to za uzajamno upoznavanje ali i za upoznavanje svetog Franje Asiškoga o kojemu će župnik fra Frano održati predavanje. Predavanje će na poseban način biti zanimljivo onima koji ove godine hodošaste na La Vernu, Asiz, Rim i Padovu.

Utorak 27. 02. 2024.
U 19.15 sati sveta misa. Poslije mise molitva, pjesma i meditacija „Pred licem tvojim Gospodine“ u kapelici naše misije.

Četvrtak 29.02. 2024.
U 11.11 sati sevta misa u kapelici naše misije.
U 19.30 sati je sastanak za pripremu slijedećeg oratorija, dječijeg biblijskog dana, koji će biti u subotu 11.05. 2024. Pozivamo sve koji rado rade s djecom da se priključe pripremama. Tema je: „Marija Isusova i naša majka“.

Petak 01.03. 02. 2024.
U 19.00 sati pobožnost križnog puta i sveta misa u crkvi Krista Kralja.

Korizmeno vrijeme je vrijeme posebne pobožnosti prema muci i smrti Kristovoj. Katolici na poseban način kroz korizmu njeguju pobožnost Križnoga puta i tako intenzivno razmišljaju o tajnama Kristove patnje i boli ali i o patnjama braće i sestara ljudi. I naša se zajednica uključuje u korizmene pobožnosti Križnoga puta. Molit ćemo Put križa svakog korizmenog petka u 19.00 sati u crkvi Krista Kralja.
Sve vas pozivamo da uzmete k srcu ovu pobožnost te se priključite zajednici na ovu pobožnost.

Subota 02. 03. 2024.
U 18.00 sati predvečernja misa treće korizemne nedjelje.
u Wasserburgu.

Nedjelja 03. 03. 2024.
Treća korizmena nedjelja.

U 09.00 sati sveta misa u Haushamu.
U 12.00 sati ispovijed u crkvi St. Mihaela u Rosenheimu.
U 12.30 sati misa u crkvi St.Mihaela u Rosenheimu.

VJERONAUK ZA KRIZMANIKE
U četvrtak u 18.00 sati u Haushamu,
u petak u 17.00 sati u Rosenheimu i
u subotu u 18.00 sati u Wasserburgu.

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE
Je petkom u 17.00 sati u prostorijama naše misije.

ZBOR MLADIH
vježba svakog petka u 18.30 sati.

DJEČIJI FOLKLOR
Subotom u 12.00 sati u velikoj dvorani naše misije.

VELIKI FOLKLOR
vježba ponedjeljkom u 19.30 sati.

FRAMA
se sastaje nedjeljom poslije mise u 14.00 sati.

VELIKI ZBOR
četvrtkom u 18.00 sati u Haushamu,
srijedom u 19.30 sati u Rosenheimu i
subotom u 17.30 sati u Wasserburgu.