Bog ljubavi i milosrđa pozvao je 25.06 2020, nakon što je primila svete sakramente, u svoje kraljevstvo FILU PERKUŠIĆ rođ. Golemac.

Fila je rođena 26.10. 1950 u Donjoj Drežnici u Hercegovini. Prije 40 godina je došla u Rosenheim. Ovdje je sa svojim suprugom Ivanom sklopila sakramenat braka, rodila i podigla četvero djece. Sahrana je u subotu 27. 06. 2020 u 17.00 sati u župi Podbablje.

Pokoj vječni daruj joj Gospodine!