PRVU PRIČEST planiramo slaviti u subutu  26. 09. 2020 i u subotu 3.10. 2020 u 11.00 sati u crkvi Krista Kralja u Rosenheimu.

Ne ostaje nam mnogo vremena za pripremu pa će stoga vjeronauk za prvopričesnike biti u subotom i to 4., 11. i 18. 07. 2020 u 10.30 sati u velikoj dvorani naše misije.

Roditeljski sastanak u svezi slavlja i pripreme će biti u subotu 11.07. u 11.15 sati u velikoj dvorani naše misije.