Voditeliima Hrvatskih katolickih misija/zajednica/¿upa u svijetu

Potpora siromanim obiteljima u H ur. br. 594 /22 rvatskoj kroz nacionalni program Hrvatskog Caritasa

Za 1000 radosti – Govori dobrim!

Velecasni gospodine,

Obracamo Vam se potkraj godine obiljezene ratnim sukobom, nestasicom energenata, rastom cijena, strepnjom $to ce za svakodnevni zivot u Hrvatskoj naditi promena nacionalne valute, neizvjesnoscu i nesigurnoscu napose nasih najsiromasnijih i najugrozenijih sugradana, pojedinaca i obitelji. Htjeli bismo Vas i nase zajednice u inozemstvu upoznati kako smo za iduce godisnje razdoblje osmislili tradicionalni nacionalni program „Za 1000 radosti”, koji Hrvatski Caritas veé 20 godina provodi u skladu s mandatom koji smo dobili kao ustanova Hrvatske biskupske konferencije. Vierujemo da cete informacije imaterijale koje Vam Saljemo moci na prigodan i primjeren nacin iskoristiti kako bi se nasi Ijudi u zajednici kojoj sluzite koji to ¿ele mogli na najbolji moguéi nacin ukljuciti u plemenitu sluzbu dielatne liubavi siromanim obiteljima u Hrvatskoj.

Programom ,Za 1000 radosti” Hrvatski Caritas, tijekom cijele godine- a u predbozióno vrijeme napose – u zajednistvu sa svim nad/biskupijskim caritasima te mrezom 2upnih caritasa, diljem nase domovine nastoji pokrenuti ljude a pomoc obiteljima nezaposlenih, viseclanim obiteljima, braniteljskim obiteljima, obiteljima u kojima je netko od clanova te§ko bolestan, onima koje dugotrajna te§ka ekonomska situacija najbolnije pogada. Sva prikupljena sredstva Hrvatski Caritas proslieduie nad/biskupijskim caritasima, kako bi oni mogli priskoditi u pomo‹ trenutno najugrozenijim obiteljima u svojoi sredini.

Saljemo Vam stoga neke od materijala koje smo pripremili za promicanie programa koi unarednom razdoblju vodimo uz slogan: „Govori dobrim!”. Vjerujemo da usprkos svim nepovolinim okolnostima koje nas okruzuju i na koje ne mozemo utjecati, jos uvijek postoji mnogo dobrih nakana, inicijativa, izgradujucih rijeci, ljekovitih gesta i konkretnih dobrih djela koja su u na§oi moci, i kolima mozemo mijenjati svijet oko sebe na tragu Onoga kojijeprosao zemljom cineci dobro.

Vise je nadina na koje se i Vasa zajednica moze ukljuditi u program Hrvatskog Caritasa “Za 1000 radosti” – Govori dobrim!

  • Postavljanjem ispisanih plakata programa “Za 1000 radosti” koje Vam Saliemo u elektronickom obliku na primjereno vidljivo mjestou crkvi ili drugdje gdje se hrvatska zajednica okuplja;
  • Poticaniem viernika da doprinesu uplatom na Žiro-račun Hrvatskog Caritasa IBAN HR4023400091510126452, poziv na broj 7-22 (ili on-line uplatama putem koda na vizualima putem www.caritas.hr);
  • ObjavIjivanjem informacija o akciji „Za 1000 radosti” – Govori dobrim! u Zupnom listicu, kao i u 2upnim oglasima na zavrsetku misnog slavlja;
  • Poticanjem Vama dostupnih medija i korisnika drustvenih mreza da informacije o programu promicu u svojim izdanjima (na www.caritas.hr moci ce se preuzeti plakati, nastolnici, spotovi idrugi materijali);
  • Tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva predlaganjem vjernicima da navijajuči za na našu reprezentaciju svoju radost i ljubav prema Hrvatskoj – govoreci dobrim – pretoce u konkretnu pomoc svojim sunarodnjacima udomovini upotrebi na nadin da za svaki gol ibod koji Hrvatska reprezentacija postigne ili osvoji, odnosno pobjedu ili prolaz udalji krug natjecanja koje ostvari,  daruju novcani prilog „Za 1000 radosti* siromasnih obitelji;
  • Ako Vam je moguce, nudeci nastolnike koje Vam u privitku saljemo da sepostavena stolove u kaficima u kojima se u Vasoj sredini okupljaju nasi ljudi tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva a koji poti∞u na ukljudenje program „Za 1000 radosti”

Vjerno suradujuci s Gospodinom, s pouzdanjem da dobro uvijek pobjeduje, mijenjajmo nabolje teske Zivotne situacie u kojima hrabro Zive mnoge siromane obitelji u Hrvatskoj! Tako cemo zajedno nastavljati njegovo djelo u svijetu pomazuci obiteljima koje svakodnevno hrabro istrpljivo igraju svoje Zivotne utakmice protiv najopasnijegprotivnika- siromastva. Iskoristimo milosneprigode koje nam u tome nudi program „Za 1000 radosti – Govori dobrim!”

Zahvaljujudi Vam unaprijed za pomoc i suradnju u programu „Za 1000 radosti – Govori dobrim!” molimo Gospodina da obilno blagoslovi Vasu vernu i odgovornu slu¿bu zajednici koja Vam je povjerena!

Uz iskreni pozdrav u Gospodinu!

Fra Tomislav Glavnik

Ravnatelj Hrvatskog Caritasa