Slijedeći zaručnički tečaj za parove koji uskoro planiraju sklopiti brak je u

petak 26. 06. 2020 u 20.00 sati i u subotu 27.06. 2020 u 19.00 sati.

Tečaj će se održati u prostorijama naše misije

Heilig-Geist-Str. 46

83022 Rosenheim

Obavezna je predhodna telefonska prijava!