Čitanje svetog Evanđelja po Marku
(Mk 16 , 15-20)

U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro.“
I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.
Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.

Riječ Gospodnja.


Dragi i poštovani vjernici!

Nova evangelizacija je pojam koji je uveo sveti papa Ivan Pavao II kao reakciju na sve veću sekularizaciju u zemljama koje je kršćanstvo stoljećima duhovno, socijalno, filozofski i kulturno napajalo.
Zavirimo li malo u crkve u mjestima u kojima živimo doživjet ćemo bolno razočaranje. Crkve su uglavnom poluprazne. Ponekad se zavaravamo misleći da je kod nas mnogo bolje.
Nastavi li se ovakav trend kršćani će postati mala religiozna zajednica a najveća će biti zajednica bezbožnika za koje crkva, religija i vjera neće igrati nikakvu ulogu.
Vrijeme u kojemu je samo po sebi bilo razumljivo da se rođeno dijete krsti, u određenoj dobi pričesti i krizma, a pogotovo da se crkveno vjenča, ostaje za nama.

Ipak, iskustvo svetih duhovnih ljudi veli da se Boga ne može potjerati iz naše svakodnevnice. On je tu poput zraka kojega udišemo – htjeli mi to priznati ili ne. Mi živimo u njegovoj prisutnosti i on u našoj. Mi ga ne možemo vidjeti ali bez njega ne bi bilo života.

U današnjem evanđeoskom tekstu čitamo o Isusovom pozivu učenicima i o njihovom poslanju. To poslanje je aktualnije nego ikada do sada: „Pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju“.

Danas je vrijeme istinskih svjedoka koji riječju i djelima svjedoče da je Bog izvor svega života, da je samo u njemu spasenje, da samo on daje smisao životu, usrećuje, oslobađa od demonskih ovisnosti, čuva u opasnostima, liječi rane, daje snagu u nemoći. Samo on može nesavršenosti i ograničenosti ljudskoga bića dati puninu u vječnosti svoga kraljevstva.
Evo, ovakvo misionarsko svjedočanstvo je danas potrebno.

Radosna vijest se može jedino krotka i jednostavna srca, u prijateljskom i ugodnom ozračju, mirotvorno i posve iskreno navještati (čini mi se da je to napisao sveti Franjo Saleški).
To bi značilo: Živi tako da ljudi koje susrećeš po tvome načinu života spoznaju i osjete da je Bog ljubav. Po tvome načinu života ljudi moraju prepoznati i iskusiti koliko je Bog važan u tvome životu, da je on temelj i oslonac tvoga života, da je on taj koji ti daje snagu i svaku sreću.
Poslanici Božji, navjestitelji njegove radosne vijesti mogu biti samo oni ljudi na kojima se dade primjetiti da su autentičani, koji žive intimni odnos s Bogom u molitvi, koji se osnažuju euharistijom u zajedništvu crkve.

„Pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju“. Ne samo ljudima nego svemu stvorenju. Kršćani koje Isus šalje zanimaju se i zauzimaju za sva stvorenja tako da na svijetu može zavladati sklad i bratsko – sestrinski odnos među svi ljudima i stvorenjima onako kako je to živio sveti Franjo Asiški koji u svojoj „Pjesmi stvorova“ sva stvorenja naziva braćom i sestrama.

„Pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju“. Poziv je i poslanje svih nas, u Kristu krštenih, da nastavimo Kristovo djelo na ovome svijetu.

U St. Ludgeri-Kirche u Münsteru nalazi se jedan križ koji je za bombardiranja 1944. bio teško oštećen. Korpusu na križu uništene su ruke i ramena. Župna zajednica je odlučila križ ostaviti u crkvi. Sada na mjestu gdje se nalaze ruke i ramena stoji natpis: Ja nemam ruke osim vaših ruku.

Da ako uistinu hoćemo biti kršćani a ne samo nositi Kristovo ime onda si u srce i dušu moramo utisnuti:

Krist nema ruku osim naših ruku
– da bi pomogao ljudima, da bi liječio i činio dobro.
Krist nema nogu osim naših nogu
– da bi pošao ljudima i izveo ih na svoj put spasenja.
Krist nema očiju osim naših očiju
– da bi mogao ljude pogledati i dati im ugled.
Krist nema usta osim naših usta
– da bi mogao ljudima govoriti o svome Ocu i navještati radosnu vijet.
Krist nema nikakvo srce osim našega
– da bi mogao ljubiti.

Odazovimo se pozivu Isusa Krista, pođimo po svem svijetu, propovijedajmo evanđelje svemu stvorenju! Naka nam u tome pomogne i sve nas blagoslovi svemogući Bog Otac, Sin i Duh Sveti. Amen.

Vaš fra Frano, župnik