Čarobna jesen na duge šetnje zove
Odasvud se širi miris cvjetnih parfema
Danas na Sisvete posjećujemo grobove
I ukrašavamo buketom najljepših krizantema

U šarenoj bašti prepunoj cvijeća
Šutnjom se tiho borimo s tugom
Težinu zraka reže dim zapaljenih svijeća
Hladnoću kamene ploče grijemo rukom

Zaboli tišina i oči se uvuku u mrak
U plamenu svijeće leluja dragi lik
Svim srcem želimo zadržati trenutak
Obrisati suze i zagrliti spomenik.
Kale