U SRCU CIJELOG BIĆA MOG
SA MNOM JE UVIJEK
RASPETI ŽIVI BOG
IME NJEGOVO
NA USNAMA PRIJE SNA
KAO RADOST, SLAVA
PJESMA NAD PJESMAMA
VJEČNA HRANA
MOJ RASPETI ŽIVI BOG
NAPAJA ME VRELIMA ŽIVIM
NE DOPUŠTA MI
DA SEBE KRIVIM I SEBE GUBIM
UČI ME DA SEBE LJUBIM
DA BIH MOGLA LJUBITI DRUGE
JER BEZUVJETNO ME VOLI
MOJ RASPETI ŽIVI BOG
VENAM MOJIM OBNAVLJA KRV
IZ TAME ME STRPLJIVO
PODIŽE U SVJETLO ŽIVOTA
U KOJEM SVA SLAVA NJEGOVA
JEDINA DIVOTA
MOJ RASPETI ŽIVI BOG

KALE